نویسنده

استادیارگروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

به طور خلاصه سیاست پولی یا Monetary Policy در هر کشور نشان دهنده برنامه و اهداف بانک مرکزی آن کشور برای اقتصاد جامعه می‌باشد. همانطور که احتمالا می‌دانید بانکهای‌ مرکزی در هر کشور ابزار‌های مختلفی را در دست دارند تا بتوانند میزان تورم، رکود اقتصادی، ارزش ارز و … در کشور را کنترل کنند که به مجموعه برنامه‌هایی که هر بانک برای کنترل این پارامتر‌ها در نظر می‌گیرد سیاست پولی گفته می‌شود. در حقیقت بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند تا با ابزار‌ها و سیاست پولی خود، چرخه‌ی اقتصادی کشور را کنترل کرده و آن را به سمت اهداف مورد نظر خود هدایت کنند. مهمترین موضوع در سیاست پولی، سیاستی است که منجر به حفظ ارزش پول در طی زمان شود. به عبارتی سیاست حفظ ارزش پول مقدم بر سیاست پولی است. در ادبیات اقتصاد متعارف صحبتی از سیاست حفظ ارزش پول نشده است. در این تحقیق قرار است سیاست حفظ ارزش پول تبیین شود. به طوری که سیاست حفظ ارزش پول، سیاست واحد پولی است. نکته ظریف این تحقیق این است که با اعمال سیاست واحد پولی، سیاست پولی به طور خودکار اجرا می شود. در نتیجه لازم است سیاست واحد پولی طوری طراحی شود که ارزش یک ریال در طول زمان برای تمامی نسل ها ثابت بماند. برای حصول این امر لازم است که نقش پول و نقش واحد پولی در علم اقتصاد به طور دقیق مشخص شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

National Interest: The Political Economy of Money

نویسنده [English]

  • Nurollah Salehi

Assistant Professor, Department of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran