نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی

چکیده

بررسی روابط ایران و آذربایجان؛ چالش ­ها و فرصت ­ها


چکیده:
سطح روابط هر کشوری با کشورهای دیگر وابسته به شرایط اقتصادی، امنیتی، جغرافیایی و فرهنگی دارد. گر چه جایگاه هر کدام از این عوامل در عصر جهانی شدن دچار تحول شده است، اما نمی­توان گفت که این عناصر تاثیراتی در روابط دو کشور ندارند. ایران و اذربایجان که در همسایگی یکدیگر هستند و اشتراکات فرهنگی اعم از تاریخی، مذهبی، آداب و رسوم و....  بسیار زیادی دارند، روابط دو کشور با چالش­ ها موانع خاصی برخوردار بوده است. این چالش­ه ا در دهه اخر در سه سطح داخلی، منطقه ­ای و جهانی قابل بررسی هستند چنانکه می­توان به موضوعاتی از قبیل بی اعتمادی و بدبینی نسبت به یکدیگر، رژیم حقوقی دریای خزر، مشکلات اقتصادی،  دخالت ­های کشورهای منطقه­ ای همانند ترکیه، جایگاه رژیم صهیونیستی، موضوع قره باغ، نفوذ قدرت­ های فرامنطقه ­ای همانند روسیه و امریکا اشاره کرد.
واژگان کلیدی: آذربایجان، ایران، نظام بین­ الملل، نفت، پان ترکیسیم
تاریخ دریافت: 11/11/1401- تاریخ پذیرش: 13/12/1401

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of the relationship between Iran and Azerbaijan; Challenges and Opportunity

نویسندگان [English]

  • Seyyed Asadolah Athary 1
  • Fatemeh` Rahmani 2

1 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran

2 Master of Political Science

چکیده [English]

The Study of the relationship between Iran and Azerbaijan; Challenges and Opportunity
Dr. Seyyed Asadolah Athary
 
Abstract:
The relations between countries relies on economic, security ,geog raphical and cultural circumstances. Although, the status of these factors undergos a change in the globalization era, it is not true to say these factors have no impact on relations between two countries. Iran and Azerbaijan, as neighbors, have cultural, historical, religious commons. Nevertheless, the relations between two countries have faced certain challenges. These challenges could be evaluated in domestic, regional and global levels. The challenges include mutual mistrust and pessimism, the legal regime of the Caspian Sea, economic predica-
ments, the meddling of regional countries especially Turkey, Israel regime, Caucasus issue and the influence of great powers such as the US and Russia.
Key Words: Azerbaijan, Iran, International System, Oil, Pan Turkism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azerbaijan
  • Iran
  • International System
  • Oil
  • Pan Turkism