نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات غرب آسیا و آفریقای شمالی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعات ترکیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران : نویسنده مسؤول

چکیده

بخش گردشگری یکی از مهمترین منابع تامین ارز کشور ترکیه است و حوزه گردشگری سلامت جایگاه خاصی در این کشور داشته و در توسعه اقتصادی آن نیز سهم بسزایی دارد. هدف ما در این مطالعه پاسخ به این سوال است که چه عواملی بر درآمد گردشگری سلامت ترکیه در دوره حزب و عدالت و توسعه موثر هستند؟ فرضیه بر این است که سیاست­ ها و برنامه­ های گردشگری دولت، استحکام زیر ساخت ­های پزشکی و بهداشتی، جذب سرمایه گذاری خارجی و تبلیغات بین ­المللی از جمله عوامل تاثیرگذار بر درآمد گردشگری سلامت ترکیه هستند. با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه رسیده ­ایم که در حوزه گردشگری سلامت تعیین عوامل موثر و تعیین اولویت­ های بخش دولتی- خصوصی برای رسیدن به سطح درآمد هدف گذاری شده مهم است و همچنین بین درآمد گردشگری سلامت و نرخ ارز و و سرمایه گذاری ­های بخش خصوصی رابطه موثر و مستقیمی وجود دارد.
JNIS-2304-1101

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The factors that affect the health tourism income in Türkiye during the Justice and Development Party period

نویسندگان [English]

  • Javad Rekabi Sherbaf 1
  • Hanieh Panahlou 2

1 Assistant Professor, Department of West Asian and North African Studies, Faculty of World Studies, University of Tehran, Tehran, Iran

2 MA student, Turkish Studies, Faculty of World Studies, University of Tehran, Tehran, Iran: Corresponding author

چکیده [English]

The factors that affect the health tourism income in Türkiye during the Justice and Development Party period
Turkiye's tourism industry contributes significantly to the country's foreign exchange earnings, with health tourism playing an important role in the country's economic development. With this study, we aim to determine what factors affected Türkiye's health tourism income during the Justice and Development Party period. Our hypothesis is that Turkish health tourism income is influenced by government policies, medical infrastructure, foreign direct investment, and international advertising campaigns, all of which are influenced by foreign direct investment. The descriptive-analytical method allowed us to conclude that achieving the targeted income level in the field of health tourism requires the identification of effective factors and defining the priorities of the public-private sector. The health tourism income is also directly related to the exchange rate and private sector investments, and this relationship is effective and direct.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • health tourism
  • income
  • investment
  • health tourism in Turkey