نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مفهوم آزادی در تاریخ ایران به تاریخ معاصر همچون تحولات مشروطه از بعد فقهی و روشنفکری  برمی­ گردد. می­ توان گفت که بزرگترین معمای فقه سیاسی تاریخ معاصر ایران، دموکراسی بوده است که مهمترین مولفه آن آزادی بوده است. به همین دلیل فقهای سیاسی معاصر ایران همچون مصباح یزدی به این موضوع واکنش نشان داده ­اند. سوال و هدف محوری این پژوهش انگاره ­های فقهی-فلسفی محمدتقی مصباح یزدی به آزادی بعنوان بنیاد دموکراسی، انتخابات و حقوق شهروندی است. بر اساس روش تحلیل توصیفی- تحلیلی می­ توان گفت که مصباح  یزدی بر اساس مبانی فکری، کلامی و فقهی با آزادی مواجه شده است. به همین دلیل مصباح یزدی آزادی را وجود آزادی و اراده در وجود انسان می ­داند که لازمه تعالی معنوی انسان است. روش شناسی مصباح یزدی فقه کلاسیک است. مصباح یزدی همچون برخی از علمای بزرگ مانند علامه طباطبایی و شهید مطهری دیدگاهی از عرفان اسلامی ارائه می­ دهند که از یک سو حاصل تحلیل عقلی و از سوی دیگر حاصل آموزه ­های قرآنی و روایی است.
 

تاریخ دریافت21/01/1402- تاریخ پذیرش: 27/02/1402

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Elements affecting the concept of freedom in contemporary political jurisprudence; with emphasis on the opinions of Mohammad Taghi Misbah Yazdi

نویسندگان [English]

  • Ahmad Nakhai 1
  • Masoud Motallebi 2

1 Master's student in Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Assistant Professor of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran