نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی جغرافیای سیاسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 مربی، عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران: نویسنده مسئول

چکیده

امروزه روابط بین­ الملل با توجه به رشد و تکامل سیاسی و ایدئولوژیکی حکومت ­ها شکل پیچیده ­تری نسبت به گذشته به خود گرفته است. انگیزه­ هایی نظیر استقلال، توسعه ارضی و یا حتی دخالت بیگانگان، منجر به بروز مخاطراتی در فضای جغرافیایی کشورها می­ شود؛ که اختلافات مرزی و تنش های فیزیکی میان فلسطین و اسرائیل، نوعی از این روابط محسوب می ­گردد. بررسی مسائل مشابه آن، در حیطه علومی نظیر جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک و حتی حقوق بین­الملل قابل طرح می ­باشد که ماهیتی میان ­رشته ­ای داشته و اهمیت منحصر به فردی دارد. سوال اصلی در این پژوهش این است که آیا مصالحه حقوقی 1947 با جغرافیای سیاسی فلسطین سازگاری دارد؟ از این­رو این پژوهش می­ کوشد تا با بهره گیری از روش استنباطی کیفی و توصیفی، فرضیه اصلی تحقیق یعنی" مصالحه حقوقی 1947 سازمان ملل سنخیتی با جغرافیای سیاسی فلسطین ندارد " را مورد ارزیابی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Geopolitical implications of the 1947 United Nations legal settlement in the Palestinian Territory

نویسندگان [English]

  • pouya fathizad 1
  • mohadeseh rezabeygi 2
  • seyed javad mir mehdipour kuh kamar 3

1 MA student of political geography, Urmia University, Urmia, Iran

2 MA Bachelor of Jurisprudence and Islamic Law, Urmia University, Urmia, Iran

3 Instructor, faculty member of the Department of Islamic Studies, Urmia University, Urmia, Iran: Corresponding author