کلیدواژه‌ها = ایران
چالش های نظام ترکیبی ریاستی- پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 24، شهریور 1400، صفحه 19-39

امیرحسین سلیمان فلاح؛ حسن شمسینی غیاثوند


رویکرد سیاست خارجی روسیه به پرونده هسته ای ایران

دوره 6، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 1-21

جعفر خلفی؛ علی طاهرخانی


بررسی روابط عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی 2010 تا 2020

دوره 5، شماره 20، شهریور 1399، صفحه 1-22

غفار زارعی؛ غلام عباس فدایی دولت؛ حسن نریمانی


خصوصی سازی، حکمروایی غیردولتی و پیشبرد منافع ملی

دوره 5، شماره 20، شهریور 1399، صفحه 23-45

علی طاهرخانی؛ اکبر غلامی


جایگاه حقوقی شوراها در ایران و پیشبرد منافع ملی کشور در هزاره سوم

دوره 5، شماره 20، شهریور 1399، صفحه 83-107

مصطفی سعیدی سیرائی؛ رضا شیرزادی


تاثیرات کرونا برحکمرانی در ایران

دوره 5، شماره 19، خرداد 1399، صفحه 47-67

حسن شمسینی غیاثوند


کرونا و دینداری

دوره 5، شماره 19، خرداد 1399، صفحه 69-89

مسعود مطلبی؛ محمد مهدی صالح


تاثیر سیاست خارجی ایران بر امنیت ملی عراق پساصدام

دوره 5، شماره 18، اسفند 1398، صفحه 25-50

مالک ذوالقدر؛ ابوالقاسم نجفی