کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 31
1. تاثیرات کرونا برحکمرانی در ایران

دوره 5، شماره 19، بهار 1399، صفحه 47-67


2. کرونا و دینداری

دوره 5، شماره 19، بهار 1399، صفحه 69-89


20. آموزش ‌و پرورش؛ منافع ملی و توسعه سیاسی ایران

دوره 3، شماره 10، زمستان 1396، صفحه 29-55