ویژه نامه

مجله مطالعات منافع ملی تصمیم گرفته است که بر اساس اهمیت بحران همه گیری کرونا در ایران و سطح جهان شماره بهار 1399 (یا شماره هایی) ویژه "بحران و کاهش ریسک همه گیری ویروس کرونا" در سال ۹۹ منتشر کند.