بررسی سیاست خارجی روسیه نسبت به ایران بر اساس نظریات نوامپریالیستی ولادیمیر ژیرونوفسکی

چکیده

جاسم عطایی [1]
چکیده:     
روابط ایران و روسیه دارای فراز و نشیب­های زیادی بوده است، از جنگ، اشغال ایران، تیرگی روابط، تا روابط عادی. روابط دو کشور در سه سده گذشته برای دستیابی روس­ها به آب­های گرم خلیج فارس و اقیانوس هند، و برای ایران، ترس و واهمه از هجوم و تهاجم روس­ها به ایران تا وجه­الم صالحه قرار گرفتن توسط این کشور در جریان بوده است. برای همین منظور شناخت و بررسی اهداف و نگرش­های رهبران، اندیشمندان و سیاستمداران این کشور ضروری و مبرم است. ولادیمیر ژیرونوفسکی در چند دهه اخیر نقش مهمی در ارائه راهنمایی­ ها و جهت­گیری ­های سیاست خارجی این کشور داشته است. بر این اساس در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه­ای، اینترنت و ... در پی پاسخگویی به این سوال هستیم که: نظریات نوامپریالیستی ولادیمیر ژیرونوفسکی چه تاثیری بر سیاست خارجی روسیه نسبت به ایران گذاشته است؟ با مطالعه و تجزیه و تحلیل، شاهد سوء استفاده این کشور از کشورهای ضعیف­تر جهت کسب منافع بیشتر سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی هستیم. از اینرو فرضیه این پژوهش در رابطه با سیاست خارجی روسیه نسبت به ایران مبنی بر این است که: «سیاست خارجی روسیه نسبت به ایران در ابعاد اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی متاثر از نظریات نوامپریالیستی ولادیمیر ژیروینوفسکی است». در متن پژوهش، با استفاده از اطلاعات بدست آمده، نظریه فوق مورد تایید قرار گرفته است.[1]- دکتری تخصصی،علوم سیاسی (گرایش مسائل ایران)، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
Jaata110@gmail.com
تاریخ دریافت: 14/3/1398- تاریخ پذیرش:19/6/1398
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Russian foreign policy towards Iran based on Nocampalist Theories Vladimir Gironovsky

چکیده [English]

The relations between Iran and Russia have had many ups and downs, from war, occupation of Iran, blurry relations, to normal relations. The relations between the two countries over the past three centuries to get the Russians to the hot water of the Persian Gulf and the Indian Ocean, and to Iran, fear of invading Russians to Iran. To this end, recognizing and exploring the goals and attitudes of the Russian leaders, thinkers and politicians of the country is essential. Vladimir Gironovsky has played an important role in providing foreign policy guidance over the past few decades. Accordingly, in this research, the author has used descriptive-analytical method, library resources, and internet. The author seeks to answer this question: What impact did Vladimir Gironovsky's neo-imperialist views have on Russia's foreign policy towards Iran? By studying and analyzing the information obtained in relation to Russia's behavior towards other countries, we are witnessing the abuse of this country from weaker countries for more political, economic and geopolitical benefits. Therefore, the hypothesis of this research in relation to Russia's foreign policy towards Iran is that: Russia's foreign policy towards Iran in terms of economic, political and geopolitical dimensions is influenced by Vladimir Girovinovsky's contemporary notions of thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Russia
  • Iran
  • Georonovsky
  • Geopolitics