دکترین"اول آمریکا" دونالد ترامپ، استراتژی تجدید نظرطلبانه فراحزبی

چکیده

دکترین"اول آمریکا" دونالد ترامپ، استراتژی تجدید نظرطلبانه فراحزبی
عبدالرحمان ولایتی[1]  
مسلم حقی[2]
چکیده:
انتخابات پنجاه و هشتم ریاست جمهوری آمریکا نسبت به ادوار گذشته بسیار متفاوت رقم خورد به نحوی که ساختار سیستماتیک و منحصر به فرد انتخابات آمریکا را خدشه دار کرد و این امر بیشتر ریشه در مواضع و برخورد کاندیداها نسبت به هم و رویکردشان به بنیاد سیاست­های کهن و قدیمی دولت آمریکا داشت.در واقع برخلاف پیش بینی­ها و برآوردهای محافل رسانه­ای و همچنین کلوب­های معتبر نظر سنجی نتیجه­ای که رقم خورد همه مردم جهان را در شوک فرو برد و دونالد جان ترامپ بیگانه با ساختار حزبی آمریکا چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا شد و بلافاصله بعد از انتخاب موجی از نگرانی همه جهان را فرا گرفت که همه اینها ریشه در مواضع متناقض و پارادوکسیال شخص ترامپ داشت که با مانفیست هیچکدام از احزاب سنتی و کلاسیک آمریکا تناسب نداشت و با وجود انتسابش به اردوگاه جمهوری­خواهان بسیاری از بزرگان و رجال حزبی جمهوری­خواه از وی روی برگرداندند. حتی کاندولیزا رایس از سران آکادمیک حزب جمهوری­خواه در اظهار نظری جالب اعلام داشت"یکی به این احمق بگه دیگر بس است"نهایتا با وجود همه شرایط حاکم حزبی بر علیه وی، توانست بر ساختار حزبی و سیستماتیک فائق بیاید و اکنون این سوال مطرح است که آیا دونالد جان ترامپ با اتخاذ استراتژی متفاوت "اول آمریکا" یک فرد متفاوت با اسلاف خود بوده و در واقع یک فرد فراحزبی با رویکرد دولت تجدیدنظر طلبانه خواهد بود؟ که در این مقاله با بررسی مواضع و رویکردهای انتخاباتی وی بررسی خواهد گردید    
واژگان کلیدی:دونالد ترامپ، آمریکای سفید، تجدیدنظر طلب، انتخابات پنجاه و هشتم 
[1]- دانشجوی دکتری روابط بین الملل­، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
rahman_velayati@yahoo.com


[2]- دانشجوی دکتری روابط بین الملل­، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
m.haggi@yahoo.com
تاریخ دریافت: 5/8/1394-  تاریخ پذیرش:30/8/1394
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Donald Trump's "America First" Doctrine, Nonpartisan Revisionist Strategy

چکیده [English]

Donald Trump's "America First" Doctrine, Nonpartisan Revisionist Strategy
AbdolRahman Velayati
Moslem Haghi
Abstract:
In comparison with the previous elections the Fifty-eighth presidential election in America was a very different one in a way that it undermined the systematic and the unique structure of America election, where it is more rooted in the candidates' positions and their attitudes toward each other approaches to the America's old policies and foundation. In fact, contrary to the predictions, forecasts and estimates of press and mass media as well as the prestigious surveys, the outcome fell all the Americans in a shock and Donald John Trump alien to America party structure became the Forty-fifth president of America. After stabilizing this event, wave of concerns took not only the people, politicians and statesmen of America, but also the people and governments of the world. All these concerns were rooted in contradictory positions of Trump himself where he has not any appropriateness with the manifest of both Democrat and Republican parties. In spite of Donald Trump's assignment to the Republican Party, many of his Republican Party leaders and figures declared their innocence and said they were displeased of his status for the presidential seat of America. Even Condoleezza Rice from the Republican Party academic leaders, in a statement to the party authorities declared that, "One say to this stupid enough is enough". But finally, despite of all the prevailing circumstances of the party against Trump, he could defeat the systematic party structure of America selection. Now the question is thus whether Donald John Trump will adopt a different strategy of "America First" in different ways with his predecessors and indeed will be a revisionist with revisionism state's approach? In this paper, we study Trump's approach towards recent presidential election.
Key worlds: Donald Trump, White America, Revisionist, America First.fifthy eighth election

کلیدواژه‌ها [English]

  • Donald Trump
  • White America
  • Revisionist
  • America First.fifthy eighth election