دلایل حضور نظامی ایران در سوریه

چکیده

دلایل حضور نظامی ایران در سوریه
علی بیگدلی[1]
دکتر ابراهیم عباسی[2]
 
چکیده:
یکی از ویژگی­های بارز رابطه بازیگران در صحنه سیاست بین­الملل، نسبی بودن روابط است. این ویژگی ماهوی، پایه تنظیم اهداف و منافع هر کشور در تعیین رابطه دوستانه، خصمانه و یا بی­طرفانه با سایر کشورها به شمار می­رود. بدیهی است ایران و روسیه به عنوان دو کشور در صحنه سیاست بین­الملل نیز از این قاعده ماهوی مستنثنی نیستند. در واقع فراز و نشیب­های روابط دو کشور در طی چند سده اخیر را نیز باید در همین قاعده جستجو کرد که در مقاطع مختلف تاریخی، موجب نزدیکی و یا دوری دو طرف از یکدیگر شده است. تحولات پرشتاب و پیچیده خاورمیانه بویژه سوریه، از جمله نقاط عطف تاریخی در روابط تهران- مسکو به شمار می­رود که علی­رغم وجود برخی اختلافات میان دوکشور، موجب شده نقاط اشتراک قابل توجهی در روابط ایران و روسیه شکل بگیرد. در این نوشتار کوتاه، با واکاوی این نقاط اشتراک، کوشش خواهد شد درک بهتری از تحولات اخیر در مناسبات دو کشور حاصل شود.
 
واژگان کلیدی: سوریه، تروریسم، امنیت، داعش، امریکا[1] -  فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، تاکستان، ایران


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، ایران
e.abassi.ir@gmail.com
تاریخ دریافت:14/9/1394- تاریخ پذیرش:30/10/1394

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reasons of Iran's Military Presence in Syria

چکیده [English]

The Reasons of Iran's Military Presence in Syria
Ali Bigdeli
Dr.Ebrahim Abbassi
Abstract:
The relativeness is one of the distinctive characteristics of relations between actors in international politics scene. Every country considers the defining characteristic in order to set its goals and to pursue its interests, and therefore, to establish the friendly, hostile or neutral relations with other countries. It is obvious that Iran and Russia are not excluded from this rule. In fact, the ups and downs in relations between two countries in recent century resulted from this rule that distances or closes two countries with each other. Rapid and complicated developments in the Middle East, especially in Syria, are considered as a milestone in relations between two countries. Despite some differences between two countries, these developments have established some common ground in relations between Iran and Russia. In this article, the authors have tried to gain better understanding of recent developments in relations between two countries.
Key Words: Syria,Terrorism,Security,ISIS,United States,Military Strategy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syria
  • Terrorism
  • Security
  • ISIS
  • United States
  • Military Strategy