آسیب‌شناسی و نقش رسانه‌های جمعی در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران

چکیده

آسیب‌شناسی و نقش رسانه‌های جمعی در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران
قاسم اربابی[1]
چکیده:
مقاله حاضر به نقش مهم رسانه‌ها به عنوان جزئی از ساختار سیاسی و به مثابه مهمترین پل ارتباطی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و به ویژه انتخابات می­پردازد. این تحقیق در صدد یافتن پاسخ برای دو سوال محوری است : 1- تاثیر رسانه­ها بر انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری در چه سطح و به چه میزان بوده است ؟ 2- چه نوع آسیب­های رسانه­ای متوجه انتخابات ریاست جمهوری شده بود؟ روش مورد استفاده در این تحقیق به روش «تحلیل گفتمان» است. روند بررسی به این صورت بوده است که نخست نظریه­های تاثیر محدود رسانه­ها، نظریه تزریقی و نظریه پشتیبانی در فرآیند انتخابات مورد بررسی قرار گرفت، سپس به طبقه بندی رسانه­ها براساس رسانه­های دیداری، شنیداری و دیداری- شنیداری پرداخته شد و درنهایت آسیب­های رسانه­ای در انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری کشور ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که رسانه­ها علیرغم تاثیرات و کارکردهای مثبتی که در فرآیند انتخابات و تغییر رای شهروندان داشته است، به همان میزان در جهت آسیب فرآیند کلی انتخابات گام برداشته است. از این رو علاوه بر توجه به کارکردهای مثبت و سارنده رسانه­ها در توسعه سیاسی جوامع، باید با تدوین راهبردها و سیاست گذاری مناسب به منظور تقویت مبادلات فرهنگ اسلامی- بومی در جهت توسعه سیاسی نقش رسانه­ها در انتخابات کشورگام برداشت.
واژگان کلیدی: انتخابات، رسانه­ ها، آسیب­های رسانه­ای، تحلیل گفتمان، سیاستگذاری[1]- دانشجوی دکتری علوم سیاسی، مسائل ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیستان و بلوچستان، ایران
gasemarbabiii@gmail.com
تاریخ دریافت: 2/5/1396-  تاریخ پذیرش: 18/5/1396


24/8/1396


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology and the Role of Mass Media in 12th Presidential Election Campaigns

چکیده [English]

Pathology and the Role of Mass Media in 12th Presidential Election Campaigns
Gasem Arbabiii
 
Abstract:
The presidential election is the most important election in all countries including Iran. Therefore, political factions, including principlists and reformists,adopt different strategies to the presidential election. The principlists adopted various obligatory tactics such as coalition building, political-economic polarization, moderate participation, critical attitude towards eleventh administration’s plans, and divesting tactics such as exaggeration of economic challenges, inefficient administration, failure of the nuclear deal, pessimism about certain figures.  These election strategies were doomed to failure because of social order, elements of the information age, globalization, confrontational policies of reformists and high turnout.
Key Words: Political Participation, Election, Presidency, Reformists, Principlists

کلیدواژه‌ها [English]

  • political participation
  • Election
  • Presidency
  • Reformists
  • Principlists