واکاوی عوامل افزایش تلافی جویانه در روابط ایران و اسرائیل در دو دهه اخیر(ابعاد و رویکردها)

نویسندگان

1 دکتری تخصصی علوم سیاسی (مسائل ایران)، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نقش گروه های متنفذ و قدرتمند یهودی امریکا، منافع متقابل طرفین، وجود ارزش ها و نگرش های مشترک بر رویکردهای سیاست داخلی و خارجی دو کشور و همین طور سیاست ابهام هسته ای اسرائیل ازجمله عواملی هستند که در تقویت این روابط و ایجاد تفاهم بین دو کشور نقشی اساسی ایفا می کنند. ما در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی می باشد در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که عوامل موثر در روابط دو کشور در دو دهه اخیر به چه صورت بوده است ؟وجود فراز ونشیب هایی در روابط اسرائیل و ایالات متحده در دو دهه اخیر، ایالات متحده از زمان شناسایی اسرائیل تا به حال به عنوان مهم ترین متحد اسرائیل در سطوح مختلف، در کنار این کشور بوده و تا آنجا پیش رفته که منافع متقابل این دو نمود یافته است و تمام رؤسای جمهوری امریکا اعم از دموکرات یا جمهوری خواه تعهدات همه جانبه ای را در قبال امنیت اسرائیل پذیرفته اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the factors increasing the deterrent force in Iran-Israel relations in the last two decades (dimensions and approaches)

نویسندگان [English]

  • saeed jahangiri 1
  • Hooman Mazloom 2
1 Ph.D. in Political Science, Issues of Iran, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic, Tehran, Iran: saeedjahangiri61@yahoo.com
2 Master of International Relations, Islamic Azad University, Central Tehran BranchMaster of International Relations, Faculty of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, IranFaculty of Political Science, Tehran, Iran