جهانی شدن و فرار مغزها در چشم انداز نظری
1. جهانی شدن و فرار مغزها در چشم انداز نظری

فتحعلی همتی؛ محمد بشیری آذر؛ حمید خدادادبیگی

دوره 6، شماره 24 ، تابستان 1400، ، صفحه 61-81

چکیده
  چکیده:جهانی شدن همه ابعاد زندگی انسان ها را تغییر داده است به گونه ای که سبک زندگی شهروندان متحول شده است. یکی از مولفه های سبک زندگی مهاجرت نخبگان اعم از شغلی یا گردشگری است. هدف محوری این پژوهش تاثیرات ...  بیشتر
بررسی اصول سیاست خارجی دکتر محمد جواد ظریف (بر اساس نظریه الیتیسم)
2. بررسی اصول سیاست خارجی دکتر محمد جواد ظریف (بر اساس نظریه الیتیسم)

سعید جهانگیری؛ صادق زیبا کلام

دوره 5، شماره 19 ، بهار 1399، ، صفحه 137-153

چکیده
  سعید جهانگیری[1] صادق زیبا کلام[2] چکیده: مهمترین مسأله در توسعه پایدار نقش و جایگاه نخبگان و به طور کلی نیروهای انسانی کارآمد و فرهیخته است. مهمتر از این مهم کشف پدیده های بدیهی و ساده است. نیروهای انسانی ...  بیشتر
نخبگان و انتخابات ریاست جمهوری ایران
3. نخبگان و انتخابات ریاست جمهوری ایران
دوره 2، شماره 8 ، تابستان 1396، ، صفحه 109-129

چکیده
  نخبگان و انتخابات ریاست جمهوری ایران دکتر حسن شمسینی[1] رضا نصیری[2] چکیده: در عصر جهانی شدن و اطلاعات تعریف و کارکرد سیاسی نخبگان تغییر یافته است. نخبگان سمبولیک و رسانه­ای، قدرت اجتماعی بیشتری یافته­اند ...  بیشتر
علل مهاجرت ایرانیان؛ با تاکید بر 1380 تا 1390
4. علل مهاجرت ایرانیان؛ با تاکید بر 1380 تا 1390
دوره 2، شماره 8 ، تابستان 1396، ، صفحه 131-153

چکیده
  علل مهاجرت ایرانیان؛ با تاکید بر 1380 تا 1390 صائب شعبانی[1] موسی فرهنگ رنجبر[2]   چکیده: در عصر جهانی شدن عوامل مختلفی در فرار مغزها تاثیرگذار هستند. یکی از مهمترین چالش­ های اکثر جوامع از جمله کشورهای ...  بیشتر
بررسی تطبیقی رفتار سیاسی در دوره نهم و دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر قزوین
5. بررسی تطبیقی رفتار سیاسی در دوره نهم و دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر قزوین
دوره 1، شماره 4 ، تابستان 1395، ، صفحه 33-60

چکیده
  بررسی تطبیقی رفتارسیاسی دردوره نهم و دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر قزوین دکتر آرمین امینی[1] عبدالله رحمانی[2] چکیده: رفتار انتخاباتی به عنوان کنش سیاسی، ریشه در فرهنگ سیاسی جامعه دارد. بنابراین ...  بیشتر
بررسی فرار مغزها در ایران؛ 1385 تا 1395
6. بررسی فرار مغزها در ایران؛ 1385 تا 1395
دوره 1، شماره 3 ، بهار 1395، ، صفحه 29-52

چکیده
  بررسی فرار مغزها در ایران؛ 1385 تا 1395 تورج سبزواری[1] دکتر مالک ذوالقدر[2]   چکیده: فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان یکی از چالش‌هایی است که جامعه ما از دیرباز تاکنون و به ویژه در چند دهه اخیر با آن مواجه بوده ...  بیشتر