مدیر مسئول


حسن شمسینی غیاثوند استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

علوم سیاسی

 • shamsini_hyahoo.com
 • 09126445953

سردبیر


حسین دهشیار استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

روابط بین‌الملل

 • h.daheshiaratu.ac.ir

جانشین سردبیر


سید اسدالله اطهری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

روابط بین الملل

 • asadolah.atharyyahoo.com

مشاور علمی


رحمت حاجی مینه استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

روابط بین الملل

 • hajrahmatgmail.com

مشاور علمی


سید جواد صالحی استادیار دانشگاه شیراز

علوم سیاسی

 • salahicmess.ir

مشاور علمی


غفار زارعی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

علوم سیاسی

 • ghafarzareiyahoo.com

مشاور علمی


آرمین امینی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

روابط بین الملل

 • aminiyahoo.com

مشاور علمی


محسن جلیلوند استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

روابط بین الملل

 • mohsenjalilvand1351gmail.com

مشاور علمی


مهدی علیخانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

روابط بین الملل

 • alikhanimailyahoo.com

مشاور علمی


مسعود مطلبی دانشیار دانشگاه آزادشهر

علوم سیاسی

 • mmthp2006gmail.com

مشاور علمی


مالک ذوالقدر استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

علوم سیاسی

 • malek_zolghaderyahoo.com

مشاور علمی


حسن لاسجردی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

علوم سیاسی

 • shamsini_hyahoo.com

مشاور علمی


نادر هوشمندیار استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سیاستگذاری عمومی

 • nader.houshmandyargmail.com

ویراستار


علی همه خانی ویراستار

 • ali.hamekhaniyahoo.com

ویراستار


مهدی لکزی ویراستار

 • mehdi_lakziyahoo.com