دموکراسی دراندیشه سیاسی مصباح یزدی
1. دموکراسی دراندیشه سیاسی مصباح یزدی
دوره 2، شماره 8 ، تابستان 1396، ، صفحه 155-179

چکیده
  دموکراسی دراندیشه سیاسی مصباح یزدی                               دکتر مسعود مطلبی[1] سید قدیر غنی زاده زاویه[2]   چکیده: آیت الله مصباح ...  بیشتر