حقوق بشر و تحول در مفهوم امنیت ملی
1. حقوق بشر و تحول در مفهوم امنیت ملی

محسن صادقی؛ امیرحسین سلیمان فلاح

دوره 6، شماره 23 ، بهار 1400، ، صفحه 1-20

چکیده
  نحوه تعامل امنیت ملی به عنوان یک متغیر ثابت که دولت ها سعی می کنند در درجه اول به تامین و حفظ آن بکوشند با آزادی بیان و حقوق بشر و هم چنین دموکراسی اهمیت زیادی دارد. هر چند بسیاری از حکومت های توتالیتر سعی ...  بیشتر
پوپولیسم نوین در چشم انداز نظری
2. پوپولیسم نوین در چشم انداز نظری
دوره 4، شماره 16 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-32

چکیده
    عبدالرحمن عالم [1] فتحعلی همتی [2] چکیده:                                                               ...  بیشتر
بررسی مفهوم حکومت اسلامی در اندیشه های سیاسی سید قطب
3. بررسی مفهوم حکومت اسلامی در اندیشه های سیاسی سید قطب
دوره 3، شماره 11 ، بهار 1397، ، صفحه 64-86

چکیده
  بررسی مفهوم حکومت اسلامی در اندیشه­های سیاسی سید قطب   محمد مهدی صالح[1] فتحعلی همتی[2] چکیده: در عصر جهانی شدن توجه متفکران اسلامی به دموکراسی عناصر آن همانند حقوق بشر و حقوق زنان افزایش یافته است. ...  بیشتر
دموکراسی دراندیشه سیاسی مصباح یزدی
4. دموکراسی دراندیشه سیاسی مصباح یزدی
دوره 2، شماره 8 ، تابستان 1396، ، صفحه 155-179

چکیده
  دموکراسی دراندیشه سیاسی مصباح یزدی                               دکتر مسعود مطلبی[1] سید قدیر غنی زاده زاویه[2]   چکیده: آیت الله مصباح ...  بیشتر
دموکراسی در آرا سوسیالیسم مذهبی
5. دموکراسی در آرا سوسیالیسم مذهبی
دوره 2، شماره 7 ، بهار 1396، ، صفحه 1-20

چکیده
  دموکراسی در آرا سوسیالیسم مذهبی دکتر ابوالقاسم طاهری[1]  خورشید نجفی جویباری[2] چکیده: جریان چپ به­ عنوان جریانی عمده در عرصه­ سیاسی اجتماعی ایران از دوران مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی همواره ...  بیشتر
انفعال سیاسی مردم در دموکراسی­های غربی
6. انفعال سیاسی مردم در دموکراسی­های غربی
دوره 2، شماره 5 ، پاییز 1395، ، صفحه 49-66

چکیده
  انفعال سیاسی مردم در دموکراسی­های غربی دکترحسن شمسینی غیاثوند[1] ابوالفضل سلیمان فلاح[2]   چکیده: دغدغه اصلی چند دهه اخیر دموکراسی­های کنونی بخصوص دموکراسی­های غربی افزایش هر چه بیشتر آراء در انتخابات ...  بیشتر
دمکراسی در اندیشه سیاسی متفکران عصر اطلاعات
7. دمکراسی در اندیشه سیاسی متفکران عصر اطلاعات
دوره 1، شماره 3 ، بهار 1395، ، صفحه 1-28

چکیده
  دمکراسی در اندیشه سیاسی متفکران عصر اطلاعات مهدی آقابراری[1] دکتر حسن شمسینی غیاثوند[2]   چکیده: پدیده­های سیاسی از جمله دموکراسی در بستر زمان و مکان تعریف می­شوند. در واقع با دگردیسی در تحولات سیاسی ...  بیشتر
موانع داخلی تحقق دموکراسی در مصر
8. موانع داخلی تحقق دموکراسی در مصر
دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1394، ، صفحه 75-103

چکیده
  موانع داخلی تحقق دموکراسی در مصر دکتر جواد صالحی[1]  علی همه خوانی[2] چکیده: مصر به عنوان یکی از مهمترین کشورهای عربی خاورمیانه و جهان اسلام و تاثیر فکری و فرهنگی مهمی که بر دیگر کشورهای مسلمان دارد ...  بیشتر