کالبد شکافی فمینیسم سایبر
1. کالبد شکافی فمینیسم سایبر
دوره 6، شماره 21 ، پاییز 1399، ، صفحه 73-89

چکیده
    مجید نوروزی [1] فتحعلی همتی[2]   چکیده: جهانی شدن و  رسانه های نوین همه ابعاد زندگی انسانها را دگرگون کرده اند. به همین دلیل می توان گفت که جهان و  شهروندان با سبک زندگی جدید، سیاست جدید، دموکراسی ...  بیشتر
واکاوی تعامل دموکراسی اجتماعی، سبک زندگی و مشروعیت سیاسی در چشم انداز نظری
2. واکاوی تعامل دموکراسی اجتماعی، سبک زندگی و مشروعیت سیاسی در چشم انداز نظری

ابراهیم عباسی؛ حسین یوسفی ثابت

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1398، ، صفحه 51-72

چکیده
   ابراهیم عباسی[1] حسین یوسفی ثابت [2] چکیده: مشروعیت یکی از مفاهیم محوری سیاست در طول تاریخ تلقی بوده است.  شاخص های مشروعیت سیاسی با توجه به عناصر زمانی و مکانی شکل گرفته است. چنانکه در گذشته مولفه های ...  بیشتر
دمکراسی در اندیشه سیاسی متفکران عصر اطلاعات
3. دمکراسی در اندیشه سیاسی متفکران عصر اطلاعات
دوره 1، شماره 3 ، بهار 1395، ، صفحه 1-28

چکیده
  دمکراسی در اندیشه سیاسی متفکران عصر اطلاعات مهدی آقابراری[1] دکتر حسن شمسینی غیاثوند[2]   چکیده: پدیده­های سیاسی از جمله دموکراسی در بستر زمان و مکان تعریف می­شوند. در واقع با دگردیسی در تحولات سیاسی ...  بیشتر