رویکرد دولت به طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران (1368-1384)
1. رویکرد دولت به طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران (1368-1384)
دوره 2، شماره 8 ، تابستان 1396، ، صفحه 57-81

چکیده
  رویکرد دولت به طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران (1368-1384)   دکتر حسن مجیدی [1]   محمد رستم ‌پور [2]   چکیده: این مقاله به بررسی مناسبات دولت (قوه مجریه) و طبقه متوسط در سال‌های پس از جنگ (1368-1384) ...  بیشتر