عرفی شدن در چشم انداز آرا متفکران غربی
1. عرفی شدن در چشم انداز آرا متفکران غربی
دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1395، صفحه 1-23

چکیده
  عرفی شدن در چشم انداز آرا متفکران غربی   دکتر عبدالرحمن عالم[1] رضا نصیری[2]   چکیده: مفاهیمی از قبیل سکولاریزاسیون، عرفی شدن، دنیوی گرایی به لحاظ معنایی و مصداقی به یکدیگر نزدیک هستند گرچه تمایز ...  بیشتر
تعامل فرهنگ و سیاست خارجی در عصر اطلاعات
2. تعامل فرهنگ و سیاست خارجی در عصر اطلاعات
دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1395، صفحه 25-48

چکیده
  تعامل فرهنگ و سیاست خارجی در عصر اطلاعات دکتر حسن شمسینی غیاثوند[1]   چکیده: به اعتقاد اکثر نظریه­پردازان، همگرایی ارتباطات و تبادل فرهنگی از مهمترین کارکردهایی است که ممکن است زمینه­ساز همگرایی ...  بیشتر
اندیشه سیاسی علامه طباطبایی
3. اندیشه سیاسی علامه طباطبایی
دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1395، صفحه 49-70

چکیده
  اندیشه سیاسی علامه طباطبایی دکتر محسن جلیلوند[1] محمد بشیری آذر[2]   چکیده: علامه طباطبایی از جمله نخبگان و متفکران برجسته و تأثیرگذار سده معاصر می­باشد. به گونه­ای که بررسی و تدوین تاریخ معاصر ...  بیشتر
تاثیر گفتمان نوین امنیتی امریکا بر مسابقه تسلیحاتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس
4. تاثیر گفتمان نوین امنیتی امریکا بر مسابقه تسلیحاتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس
دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1395، صفحه 71-93

چکیده
  تاثیر گفتمان نوین امنیتی امریکا بر مسابقه تسلیحاتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دکتر مسعود مطلبی[1] کامجو رحمانی[2]   چکیده: در عصر جهانی شدن امنیت متحول شده است. در واقع پیچیدگی­های امنیت بسیار افزایش ...  بیشتر
روسیه نمونه یک نظام کلپتوکراتیک
5. روسیه نمونه یک نظام کلپتوکراتیک
دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1395، صفحه 95-118

چکیده
  روسیه نمونه یک نظام کلپتوکراتیک محمدرضا جلالی بارنجی[1] دکتر ابراهیم متقی[2]   چکیده: فساد پدیده شومی است که از گذشته­های دور بر جوامع سایه افکنده و بر توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و انسانی آن تأثیر ...  بیشتر
کالبد شکافی رویکرد ایران و عربستان به تحولات یمن (2016-2012)
6. کالبد شکافی رویکرد ایران و عربستان به تحولات یمن (2016-2012)
دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1395، صفحه 119-142

چکیده
  کالبد شکافی رویکرد ایران و عربستان به تحولات یمن (2016-2012)   دکتر مالک ذوالقدر[1] راضیه هاشمی[2]   چکیده: تحولات نوین جهان عرب، رویکرد دولت­های منطقه­ای و فرا منطقه­ای به موضوعات امنیتی و سیاسی ...  بیشتر