دموکراسی در آرا سوسیالیسم مذهبی
1. دموکراسی در آرا سوسیالیسم مذهبی
دوره 2، شماره 7 ، خرداد 1396، صفحه 1-20

چکیده
  دموکراسی در آرا سوسیالیسم مذهبی دکتر ابوالقاسم طاهری[1]  خورشید نجفی جویباری[2] چکیده: جریان چپ به­ عنوان جریانی عمده در عرصه­ سیاسی اجتماعی ایران از دوران مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی همواره ...  بیشتر
کالبد شکافی تناقض در آرا سیاسی محمد علی فروغی
2. کالبد شکافی تناقض در آرا سیاسی محمد علی فروغی
دوره 2، شماره 7 ، خرداد 1396، صفحه 21-46

چکیده
  کالبد شکافی تناقض در آرا سیاسی محمد علی فروغی دکتر ابراهیم عباسی [1] مهدی رحمانی[2] چکیده: روشنفکران غربگرا نقشی اساسی در ورود و ترویج مفاهیم و آرای سیاسی نوین به ایران در تاریخ معاصر داشته­اند. ولی ...  بیشتر
بررسی راهبرد عربستان سعودی در بحران سوریه طی سال‌های 2016-2011
3. بررسی راهبرد عربستان سعودی در بحران سوریه طی سال‌های 2016-2011
دوره 2، شماره 7 ، خرداد 1396، صفحه 47-70

چکیده
  بررسی راهبرد عربستان سعودی در بحران سوریه طی سال­های 2016-2011 دکتر حسن شمسینی غیاثوند[1] ابوالفضل سلیمان فلاح[2]   چکیده: در جریان بحران سوریه، عربستان به حمایت و پشتیبانی از مخالفین نظام به خصوص گروه­های ...  بیشتر
دین و سیاست در آرا مرتضی مطهری
4. دین و سیاست در آرا مرتضی مطهری
دوره 2، شماره 7 ، خرداد 1396، صفحه 71-96

چکیده
  دین و سیاست در آرا مرتضی مطهری دکتر مسعود مطلبی[1] مهدی آقابراری[2] چکیده: از نظر مطهری دین اسلام از پتانسیل­های بالایی بخصوص در عرصه سیاست برخوردار است. چنانکه نقش دین در تمام شئون زندگی نمودار است. ...  بیشتر
بحران آب و آبهای جاری فرامرزی ترکیه و امنیت ملی و محیط زیست ایران
5. بحران آب و آبهای جاری فرامرزی ترکیه و امنیت ملی و محیط زیست ایران
دوره 2، شماره 7 ، خرداد 1396، صفحه 97-117

چکیده
  بحران آب و آب­های جاری فرامرزی ترکیه و امنیت ملی و محیط زیست ایران سید علی قائم مقامی[1]       چکیده: بحران آب و پروژه گاپ، آبهای فرامرزی ترکیه دجله و فرات و عاصی و ارس زاپ بزرگ، تاثیرات ...  بیشتر
تأثیر درآمدهای رانت نفت بر تمرکز قدرت سیاسی در بحرین
6. تأثیر درآمدهای رانت نفت بر تمرکز قدرت سیاسی در بحرین
دوره 2، شماره 7 ، خرداد 1396، صفحه 119-150

چکیده
  تأثیر درآمدهای رانت نفت بر تمرکز قدرت سیاسی در بحرین علیرضا بیگی[1]     چکیده: کشورهایی که ساختار اقتصادی آنان اقتصاد رانتی متکی به نفت هستند، ساختار سیاسی و اجتماعی متمایزی با دیگر کشورها دارند. ...  بیشتر