کالبد شکافی شیعه در آمریکا
1. کالبد شکافی شیعه در آمریکا
دوره 2، شماره 8 ، شهریور 1396، صفحه 1-27

چکیده
  کالبد شکافی شیعه در آمریکا دکتر عبدالرحمن عالم[1]  علی فرزعلیان[2] چکیده: گرایش به معنویت، از جمله به دین اسلام در جهان بویژه در آمریکا رو به گسترش است. دلایل این امر را در موضوعاتی از قبیل بحران­های ...  بیشتر
دیپلماسی عمومی ایران؛ ظرفیت ها و چالش ها
2. دیپلماسی عمومی ایران؛ ظرفیت ها و چالش ها
دوره 2، شماره 8 ، شهریور 1396، صفحه 29-55

چکیده
  دیپلماسی عمومی ایران؛ ظرفیت­ها و چالش­ها دکتر ابراهیم متقی[1] حمید شایسته[2] چکیده: یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده کشورها برای تاثیرگذاری بیشتر در عرصه سیاست خارجی، دیپلماسی عمومی است. در ...  بیشتر
رویکرد دولت به طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران (1368-1384)
3. رویکرد دولت به طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران (1368-1384)
دوره 2، شماره 8 ، شهریور 1396، صفحه 57-81

چکیده
  رویکرد دولت به طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران (1368-1384)   دکتر حسن مجیدی [1]   محمد رستم ‌پور [2]   چکیده: این مقاله به بررسی مناسبات دولت (قوه مجریه) و طبقه متوسط در سال‌های پس از جنگ (1368-1384) ...  بیشتر
جایگاه شبکه های اجتماعی در پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال 2016
4. جایگاه شبکه های اجتماعی در پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال 2016
دوره 2، شماره 8 ، شهریور 1396، صفحه 83-107

چکیده
  جایگاه شبکه های اجتماعی در  پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال 2016 دکتر آرمین امینی [1] علی رضایی پناه [2] چکیده: از دیدگاه سیاسی- فرهنگی، اینترنت، دموکراسی، عرصه خصوصی، قدرت سیاسی ...  بیشتر
نخبگان و انتخابات ریاست جمهوری ایران
5. نخبگان و انتخابات ریاست جمهوری ایران
دوره 2، شماره 8 ، شهریور 1396، صفحه 109-129

چکیده
  نخبگان و انتخابات ریاست جمهوری ایران دکتر حسن شمسینی[1] رضا نصیری[2] چکیده: در عصر جهانی شدن و اطلاعات تعریف و کارکرد سیاسی نخبگان تغییر یافته است. نخبگان سمبولیک و رسانه­ای، قدرت اجتماعی بیشتری یافته­اند ...  بیشتر
علل مهاجرت ایرانیان؛ با تاکید بر 1380 تا 1390
6. علل مهاجرت ایرانیان؛ با تاکید بر 1380 تا 1390
دوره 2، شماره 8 ، شهریور 1396، صفحه 131-153

چکیده
  علل مهاجرت ایرانیان؛ با تاکید بر 1380 تا 1390 صائب شعبانی[1] موسی فرهنگ رنجبر[2]   چکیده: در عصر جهانی شدن عوامل مختلفی در فرار مغزها تاثیرگذار هستند. یکی از مهمترین چالش­ های اکثر جوامع از جمله کشورهای ...  بیشتر
دموکراسی دراندیشه سیاسی مصباح یزدی
7. دموکراسی دراندیشه سیاسی مصباح یزدی
دوره 2، شماره 8 ، شهریور 1396، صفحه 155-179

چکیده
  دموکراسی دراندیشه سیاسی مصباح یزدی                               دکتر مسعود مطلبی[1] سید قدیر غنی زاده زاویه[2]   چکیده: آیت الله مصباح ...  بیشتر