تأثیرات جهانی شدن بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران
1. تأثیرات جهانی شدن بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران
دوره 3، شماره 11 ، خرداد 1397، صفحه 1-32

چکیده
   ابراهیم متقی[1] ایرج محمدزاده[2]   چکیده: جهانی­شدن و عصر اطلاعات تاثیرات مختلفی بر همه کشورها گذاشته است. این تاثیرات در کشورهای در حال توسعه همانند ایران متفاوت از کشورهای دیگر بوده است. تاثیرات ...  بیشتر
منافع ملی ایران و گفتمان های امنیتی ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس
2. منافع ملی ایران و گفتمان های امنیتی ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس
دوره 3، شماره 11 ، خرداد 1397، صفحه 34-62

چکیده
  منافع ملی ایران و گفتمان­های امنیتی ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس   محسن صادقی[1] محسن جلیلوند[2] چکیده: ایالات متحده امریکا از گذشته تاکنون رویکردهای امنیتی مختلفی نسبت به خاورمیانه از جمله ایران ...  بیشتر
بررسی مفهوم حکومت اسلامی در اندیشه های سیاسی سید قطب
3. بررسی مفهوم حکومت اسلامی در اندیشه های سیاسی سید قطب
دوره 3، شماره 11 ، خرداد 1397، صفحه 64-86

چکیده
  بررسی مفهوم حکومت اسلامی در اندیشه­های سیاسی سید قطب   محمد مهدی صالح[1] فتحعلی همتی[2] چکیده: در عصر جهانی شدن توجه متفکران اسلامی به دموکراسی عناصر آن همانند حقوق بشر و حقوق زنان افزایش یافته است. ...  بیشتر
ناسیونالیسم و منافع ملی در عصر جهانی شدن
4. ناسیونالیسم و منافع ملی در عصر جهانی شدن
دوره 3، شماره 11 ، خرداد 1397، صفحه 88-116

چکیده
  ناسیونالیسم و منافع ملی در عصر جهانی شدن   حسن شمسینی غیاثوند[1]   چکیده: واژه ناسیونالیسم از دو کلمه national به معنی ملت و ism به معنی اعتقاد تشکیل شده است. این کلمه در زبان فارسی به معنی ملت دوستی و حس ...  بیشتر
گفتمان مقاومت در سپهر فکری و اندیشه‌ای مقام معظم رهبری
5. گفتمان مقاومت در سپهر فکری و اندیشه‌ای مقام معظم رهبری
دوره 3، شماره 11 ، خرداد 1397، صفحه 118-138

چکیده
  گفتمان مقاومت در سپهر فکری و اندیشه­ای مقام معظم رهبری   مسعود مطلبی[1] اردشیر کاظمی[2] حوریه امجدی[3] چکیده: قدرت گفتمان سازی انقلاب اسلامی، اساسی‌ترین مؤلفه‌ نظام جمهوری اسلامی در غلبه بر چالش‌های ...  بیشتر
جایگاه زبان و ادبیات روسای جمهوری ایران در پیروزی دکتر حسن روحانی
6. جایگاه زبان و ادبیات روسای جمهوری ایران در پیروزی دکتر حسن روحانی
دوره 3، شماره 11 ، خرداد 1397، صفحه 140-160

چکیده
  جایگاه زبان و ادبیات روسای جمهوری ایران در پیروزی دکتر حسن روحانی   مهرسا مجدی[1] مالک ذوالقدر[2] چکیده: انتخابات ریاست جمهوری در دوران گذشته یک تفاوت عمده بسیار داشت و آن برگزاری مناظره از طریق رسانه ...  بیشتر
واکاوی عناصر تاثیرگذار بر واگرایی ایران و عربستان در سال های 2012 تا 2018با تاکید بر منافع ملی
7. واکاوی عناصر تاثیرگذار بر واگرایی ایران و عربستان در سال های 2012 تا 2018با تاکید بر منافع ملی
دوره 3، شماره 11 ، خرداد 1397، صفحه 162-186

چکیده
  واکاوی عناصر تاثیرگذار بر واگرایی ایران و عربستان در سال های 2012 تا 2018با تاکید بر منافع ملی رضا نصیری[1] محمدباقر فرهند[2]   چکیده: بحث رقابت و تقابل ایران و عربستان و نوع روابط آنها به چندین دهه گذشته ...  بیشتر