واکاوی بحران سوریه (204-2018) و منافع جمهوری اسلامی ایران
1. واکاوی بحران سوریه (204-2018) و منافع جمهوری اسلامی ایران
دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1396، صفحه 1-27

چکیده
  واکاوی بحران سوریه (204-2018) و منافع جمهوری اسلامی ایران دکتر عبدالرحمن عالم[1] مهدی آقابراری[2] چکیده: بحران سوریه یکی از بحران­هایی است که علاوه بر وقوع یک فاجعه بشری، باعث شد که همه کشورهای منطقه­ای ...  بیشتر
آموزش ‌و پرورش؛ منافع ملی و توسعه سیاسی ایران
2. آموزش ‌و پرورش؛ منافع ملی و توسعه سیاسی ایران
دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1396، صفحه 29-55

چکیده
  آموزش ‌و پرورش؛ منافع ملی و توسعه سیاسی ایران دکتر حسن شمسینی غیاثوند [1] موسی فرهنگ زنجبر[2]   چکیده: مهمترین رکن ورود نسل جدید به دوره نقش آفرینی در همه عرصه­های آموزش در دوره یادگیری است. در حال ...  بیشتر
بررسی منافع ملی روسیه در حمایت از دولت بشار اسد در بحران داخلی سوریه از سال2011 تا 2014
3. بررسی منافع ملی روسیه در حمایت از دولت بشار اسد در بحران داخلی سوریه از سال2011 تا 2014
دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1396، صفحه 57-85

چکیده
  بررسی منافع ملی روسیه در حمایت از دولت بشار اسد در بحران داخلی سوریه از سال2011 تا 2014 دکتر رحمت حاجی مینه[1]  محمود فلاح نژاد[2] چکیده: بحران سوریه از ابعاد مختلفی قابل تجزیه و تحلیل است. یکی از ابعاد موضوع ...  بیشتر
جامعه مدنی در دوره دولت یازدهم
4. جامعه مدنی در دوره دولت یازدهم
دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1396، صفحه 87-109

چکیده
  جامعهمدنیدردوره دولت یازدهم دکتر جواد صالحی[1] کریمعباسی[2] چکیده: جامعه مدنی ملازم با قدرت سیاسی است؛ بنابراین، متناظر با انواع قدرت سیاسی، تنوع دارد. جامعه مدنی را می­توان در الگوی قبیله، دولت- شهرهای ...  بیشتر
منافع ملی و تربیت سیاسی دانش آموزان در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر دوره دوم متوسطه
5. منافع ملی و تربیت سیاسی دانش آموزان در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر دوره دوم متوسطه
دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1396، صفحه 111-136

چکیده
  منافع ملی و تربیت سیاسی دانش آموزان در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر دوره دوم متوسطه رستمعلی ترک[1] دکتر مسعود مطلبی[2] چکیده: موضع پژوهش جایگاه آموزش و پرورش در تربیت سیاسی دانش آموزان در جمهوری اسلامی ...  بیشتر
مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک و منافع ملی
6. مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک و منافع ملی
دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1396، صفحه 137-169

چکیده
  مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترکو منافع ملی دکتر مهدی علیخانی[1] مرتضی بختیاری شفیع[2] چکیده: پژوهش حاضر در پاسخ به سؤال «اهداف دولت یازدهم در مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک چه بود؟»و فرضیه«اهداف ...  بیشتر