کالبدشکافی منافع ملی در چارچوب گفتمان های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
1. کالبدشکافی منافع ملی در چارچوب گفتمان های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

محسن جلیلوند؛ صیاد اسلامی

دوره 6، شماره 24 ، تابستان 1400، صفحه 1-18

چکیده
  چکیده:سیاست خارجی هر کشوری نشات گرفته از محیط داخلی و همچنین محیط خارجی اعم از منطقه ای و جهانی است. به عبارت دیگر عناصر تاثیر گذار بر گفتمان های سیاست خارجی هر کشوری در جهت تحقق منافع ملی تحت تاثیر متغیر ...  بیشتر
چالش های نظام ترکیبی ریاستی- پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران
2. چالش های نظام ترکیبی ریاستی- پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران

حسن شمسینی غیاثوند؛ امیرحسین سلیمان فلاح

دوره 6، شماره 24 ، تابستان 1400، صفحه 19-39

چکیده
  چکیده:یکی از موضوعات چالش برانگیز در جهان کنونی ، تداخل قوا در یکدیگر است، به ­خصوص اینکه قدرت قوه مجریه نسبت به سایر قوا از جمله قانونگذاری افزایش یافته است. این موضوع  در کشورهایی همانند ایران که ...  بیشتر
واکاوی مولفه های حکمرانی خوب با نگرش به رویکرد اندیشه های سیاسی در حکومت اسلامی
3. واکاوی مولفه های حکمرانی خوب با نگرش به رویکرد اندیشه های سیاسی در حکومت اسلامی

محسن عبداللهی؛ سعید جهانگیری؛ سیده سمانه غفاراف

دوره 6، شماره 24 ، تابستان 1400، صفحه 41-59

چکیده
  چکیده:حکمرانی خوب به عنوان یک شیوة رایج و مسلّط برای ادارة جامعه در سطح جهان بوده و متفاوت از دولت و حکومت است. در این نوشتار، ابتدا «حکمرانی خوب و حکمرانی شایسته» و شاخص های آن با روش توصیفی – ...  بیشتر
جهانی شدن و فرار مغزها در چشم انداز نظری
4. جهانی شدن و فرار مغزها در چشم انداز نظری

فتحعلی همتی؛ محمد بشیری آذر؛ حمید خدادادبیگی

دوره 6، شماره 24 ، تابستان 1400، صفحه 61-81

چکیده
  چکیده:جهانی شدن همه ابعاد زندگی انسان ها را تغییر داده است به گونه ای که سبک زندگی شهروندان متحول شده است. یکی از مولفه های سبک زندگی مهاجرت نخبگان اعم از شغلی یا گردشگری است. هدف محوری این پژوهش تاثیرات ...  بیشتر
تجزیه و تحلیل دلایل داخلی تداوم قدرت طالبان در افغانستان
5. تجزیه و تحلیل دلایل داخلی تداوم قدرت طالبان در افغانستان

محسن صادقی؛ مسعود مطلبی

دوره 6، شماره 24 ، تابستان 1400، صفحه 1-25

چکیده
  جنبش­های اسلامی در طول تاریخ منشا داخلی و خارجی داشته­اند. در واقع جنبش­های اسلامی به­خصوص جنبش­های متاخر اسلامی و نوبنیادگرایان با توجه به بحران­هایی همانند بحران هویت، عقب ماندگی، جهانی ...  بیشتر
نسبت زبان و سیاست در اندیشه سوسور
6. نسبت زبان و سیاست در اندیشه سوسور

معزالدین باباخانی تیموری؛ اعظم قربان خانی؛ فرید معتضدی

دوره 6، شماره 24 ، تابستان 1400، صفحه 83-96

چکیده
  چکیده:تاثیر سوسور برتفکر قرن بیستم و روی کنش­های نوین در مطالعه زبان، بسیار مهم است. سوسور هم عصر دورکهایم و فروید بود و جریانی هم در زبان شناسی ایجاد نمود و تاثیر زیادی بر روی مکاتب سیاسی از جمله مارکسیسم ...  بیشتر