مقایسه مکانیسم استیضاح رییس جمهور در نظام سیاسی ایران و ایالات متحده آمریکا
1. مقایسه مکانیسم استیضاح رییس جمهور در نظام سیاسی ایران و ایالات متحده آمریکا

جلال الدین سلیمی

دوره 6، شماره 23 ، بهار 1400، صفحه 1-20

چکیده
  رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت تحت نظارت قوه ی مقننه بوده و در صورت خطا در تصمیم گیری ها از جانب پارلمان تذکر دریافت می کند و یا  مورد استیضاح قرار گرفته و درباره تصمیمات خود و یا ضعف هایی که در دولت وجود ...  بیشتر
رویکرد سیاست خارجی روسیه به پرونده هسته ای ایران
2. رویکرد سیاست خارجی روسیه به پرونده هسته ای ایران

جعفر خلفی؛ علی طاهرخانی

دوره 6، شماره 23 ، بهار 1400، صفحه 1-25

چکیده
  سیاست خارجی هر کشوری نسبت به تحولات سایر کشورها اعم از منطقه ای و جهانی مبتنی بر منافع ملی است. اما هر کشوری منافع ملی خود را بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی تعریف می کند. چنانکه روسیه در  ابتدای هزاره ...  بیشتر
واکاوی تعارض استرداد مجرمین با مفهوم حقوق بشر دوستانه اروپایی (ابعاد و رویکردها از طریق بررسی نسبت بین جامعه شناسی پدیدار شناسانه جرم و حقوق بین الملل)
3. واکاوی تعارض استرداد مجرمین با مفهوم حقوق بشر دوستانه اروپایی (ابعاد و رویکردها از طریق بررسی نسبت بین جامعه شناسی پدیدار شناسانه جرم و حقوق بین الملل)

غلامرضا کریمی

دوره 6، شماره 23 ، بهار 1400، صفحه 1-25

چکیده
  در حقوق بین الملل و جامعه شناسی جرم بر اخراج و همچنین استرداد مجرمین اصول و قواعدی حاکم است،کـه در تمام جهان پذیرفته شده است و اخراج و استرداد مجرمین از جمله مباحث دیرینه در حقوق بین الملل بوده است. دادگاه ...  بیشتر
حقوق بشر و تحول در مفهوم امنیت ملی
4. حقوق بشر و تحول در مفهوم امنیت ملی

محسن صادقی؛ امیرحسین سلیمان فلاح

دوره 6، شماره 23 ، بهار 1400، صفحه 1-20

چکیده
  نحوه تعامل امنیت ملی به عنوان یک متغیر ثابت که دولت ها سعی می کنند در درجه اول به تامین و حفظ آن بکوشند با آزادی بیان و حقوق بشر و هم چنین دموکراسی اهمیت زیادی دارد. هر چند بسیاری از حکومت های توتالیتر سعی ...  بیشتر
راهبرد سه گانه عزت، حکمت و مصلحت مقام معظم رهبری در سیاست خارجی
5. راهبرد سه گانه عزت، حکمت و مصلحت مقام معظم رهبری در سیاست خارجی

کریم عباسی؛ رضا نصیری

دوره 6، شماره 23 ، بهار 1400، صفحه 1-25

چکیده
  رویکرد مقام معظم رهبری به همه موضوعات همچون سیاست خارجی نشات گرفته از مبانی سیاست خارجی در اسلام همچون عدالت، توحید، اصل نفی سبیل و پایبندی به معاهدات بوده است. گرچه در جهت پیشبرد این اهداف و محورها باید ...  بیشتر