نقش ابزارهای رسانه ای بر یادگیری اجتماعی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه دبیرستان، ناحیه یک شهر ری (با تاکید بر ابزار تخته هوشمند)
1. نقش ابزارهای رسانه ای بر یادگیری اجتماعی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه دبیرستان، ناحیه یک شهر ری (با تاکید بر ابزار تخته هوشمند)
دوره 6، شماره 22 ، اسفند 1399، صفحه 25-50

چکیده
  ام البنین کلانتری شاهی جان[1] حمیدرضا حیسنی دانا[2] چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی نقش ابزارهای رسانه ای بر یادگیری دانش آموزان دختر دورة اول متوسطه دبیرستان، ناحیه یک شهر ری (با تأکید بر ابزار تخته هوشمند) ...  بیشتر
مطالعه روند تمرکززدایی و تغییرات شاخص توسعه انسانی در ایران طی دوره 1365-1390
2. مطالعه روند تمرکززدایی و تغییرات شاخص توسعه انسانی در ایران طی دوره 1365-1390
دوره 6، شماره 22 ، اسفند 1399، صفحه 51-69

چکیده
   غلامرضا کریمی[1] چکیده: در دنیای امروز، تمرکززدایی به عنوان راهی برای سهیم نمودن اقشار مختلف مردم در تصمیم گیری های مربوط به ادارة امور جامعه و همچنین تقویت وحدت بین آحاد مردم، در قالب رویکردهایی چون ...  بیشتر
واکاوی عوامل تاثیر گذار بر روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان(ابعاد و رویکردها)
3. واکاوی عوامل تاثیر گذار بر روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان(ابعاد و رویکردها)
دوره 6، شماره 22 ، اسفند 1399، صفحه 91-112

چکیده
    زهرا حسین پور[1]   چکیده: روابط خارجی ایران و آذربایجان را می توان از زاویة نظریه های گوناگون مورد بررسی قرار داد. یکی از این نظریه ها، دیدگاه سازه انگاری است. انتظار می رفت که بعد از استقلال جمهوری ...  بیشتر
بررسی انسان شناسی سیاسی از منظر ارسطو
4. بررسی انسان شناسی سیاسی از منظر ارسطو
دوره 6، شماره 22 ، اسفند 1399، صفحه 113-130

چکیده
    صبا احمدوندکاریزی[1] معزالدین باباخانی تیموری[2]   چکیده: مساله اصلی ارسطو بر سر چیستی و حقیقت نفس ناطقۀ انسانی است، ارسطو معتقد بود که بردگان و حیوانات بالطبع برای تشکیل یک دولتشهر شایسته نیستند، ...  بیشتر
بررسی انواع سلاح بیوتروریسم و تاثیر آن بر امنیت ملی
5. بررسی انواع سلاح بیوتروریسم و تاثیر آن بر امنیت ملی
دوره 6، شماره 22 ، اسفند 1399، صفحه 131-153

چکیده
    سیامک شهرکی[1] چکیده: ضمن ارتقا سطح زندگی بوسیله علم و فناوری، همواره از آن برای مقابله، تضعیف دشمن و اهداف امنیتی و نظامی استفاده شده است لذا با این سوال مواجهیم: انواع سلاح های بیوتروریسمی مورد استفاده ...  بیشتر