بررسی روابط عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی 2010 تا 2020
2. بررسی روابط عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی 2010 تا 2020

غفار زارعی؛ غلام عباس فدایی دولت؛ حسن نریمانی

دوره 5، شماره 20 ، شهریور 1399، صفحه 1-22

چکیده
   غفار زارعی[1]  غلام عباس فدایی دولت[2] حسن نرمانی[3]   چکیده: خاورمیانه در دهه 2010 تا 2020 بیش از گذشته بحرانی شده است. این بحران نشات گرفته از موضوعاتی از قبیل موج دموکراسی خواهی، افزایش تنش بین کشورهای ...  بیشتر
خصوصی سازی، حکمروایی غیردولتی و پیشبرد منافع ملی
3. خصوصی سازی، حکمروایی غیردولتی و پیشبرد منافع ملی

علی طاهرخانی؛ اکبر غلامی

دوره 5، شماره 20 ، شهریور 1399، صفحه 23-45

چکیده
  علی طاهرخانی[1] اکبر غلامی [2] چکیده: کشورها در گذشته و بخصوص سده بیست و یکم شیوه­ های مختلفی جهت تحقق منافع ملی بخصوص در بخش توسعه اقتصادی اتخاذ کرده ­اند. اکثر کشورها شیوه خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت ...  بیشتر
لزوم بازاندیشی در آرای شهید مطهری در عصر اطلاعات؛ با تاکید بر بحران هویت
4. لزوم بازاندیشی در آرای شهید مطهری در عصر اطلاعات؛ با تاکید بر بحران هویت

محمدحسن غلامی؛ علی جوانمرد

دوره 5، شماره 20 ، شهریور 1399، صفحه 47-66

چکیده
   محمدحسن غلامی[1] علی جوانمرد[2] چکیده: عناصر هویت در گذار تاریخی  صورت بندی می شوند، به همین دلیل  هویت یک جامعه و شخص ضمن پذیرش ابعادی از مولفه های هویت نوین، با حیات سیاسی-اجتماعی شهروندان پیوندی ...  بیشتر
جهانِ برساخته: بازخوانشِ تطورسازۀ سیاست خارجی
5. جهانِ برساخته: بازخوانشِ تطورسازۀ سیاست خارجی

سعید چهرآزاد

دوره 5، شماره 20 ، شهریور 1399، صفحه 67-82

چکیده
  سعید چهرآزاد[1] چکیده: برساخت­گرایی و رویکرد سازه­انگارانه نسبت به جهان، روابط بین­ الملل و سیاست خارجی در واکنش به جریان اصلی و غالب در مطالعات بین­ المللی صورت گرفت که با رهیافتی رفتاری و مادی­گرایانه ...  بیشتر
جایگاه حقوقی شوراها در ایران و پیشبرد منافع ملی کشور در هزاره سوم
6. جایگاه حقوقی شوراها در ایران و پیشبرد منافع ملی کشور در هزاره سوم

مصطفی سعیدی سیرائی؛ رضا شیرزادی

دوره 5، شماره 20 ، شهریور 1399، صفحه 83-107

چکیده
   مصطفی سعیدی سیرائی[1] رضا شیرزادی[2] چکیده: در هزاره سوم بسیاری از امور مدیریتی و حکمرانی به خود مردم واگذار شده است. به عبارت دیگر در عصر جهانی شدن به غیر از موضوعات خاص همانند سیاست خارجی به مردم و نهادهای ...  بیشتر
بررسی و نقد اصول سیاست خارجی دولت هفتم و هشتم بر توسعه و نظام بین الملل
7. بررسی و نقد اصول سیاست خارجی دولت هفتم و هشتم بر توسعه و نظام بین الملل

پیمان آل آقا؛ سجاد جوانمرد

دوره 5، شماره 20 ، شهریور 1399، صفحه 109-129

چکیده
  پیمان آل آقا[1] سجاد جوانمرد[2] چکیده: با وجود رهیافت های متفاوتی که برای مطالعه سیاست خارجی وجود دارد، به نظر می رسد نمی توان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را با این رهیافت ها منطبق دید و مطالعه سیاست ...  بیشتر
آینده پژوهی نقش ژئوپلیتیک در مصالحه جهانی
8. آینده پژوهی نقش ژئوپلیتیک در مصالحه جهانی

مریم وریج کاظمی

دوره 5، شماره 20 ، شهریور 1399، صفحه 131-157

چکیده
   مریم وریج کاظمی [1] چکیده:       هدف نوشتار حاضر بررسی خط مشی های نظریه پردازان ژئوپلیتیک در پیشبرد سیاستهای قدرتهای جهانی طی صد سال اخیر در جهت برپایی صلح و ثبات در نواحی مختلف جهان بخصوص ...  بیشتر