کرونا و فلسفه سیاسی
2. کرونا و فلسفه سیاسی

ابوالقاسم طاهری؛ علی طاهری متین

دوره 5، شماره 19 ، خرداد 1399، صفحه 1-23

چکیده
  ابوالقاسم طاهری[1] علی طاهری متین[2] چکیده: ویروس کرونا همه ابعاد زندگی بشر را متحول کرده است. چنانکه برخی از جهان و زندگی پسا­­ کرونا سخن می­گویند. به عبارتی جهان به قبل از کرونا بازنخواهد گشت. هدف ...  بیشتر
کالبد شکافی تاثیرات کرونا در سطح جهانی
3. کالبد شکافی تاثیرات کرونا در سطح جهانی

ابراهیم عباسی؛ الناز نیک سرشت

دوره 5، شماره 19 ، خرداد 1399، صفحه 25-46

چکیده
  میر ابراهیم صدیق[1] الناز نیک سرشت[2] چکیده: از زمان اپیدمی ویروس کرونا نظریه­ها و نگرش­های مختلفی نسبت به تاثیرات کرونا بر نظام جهانی ارایه شده است. بالطبع هر اندازه که کرونا گستره زمانی و مکانی بیشتری ...  بیشتر
تاثیرات کرونا برحکمرانی در ایران
4. تاثیرات کرونا برحکمرانی در ایران

حسن شمسینی غیاثوند

دوره 5، شماره 19 ، خرداد 1399، صفحه 47-67

چکیده
   حسن شمسینی غیاثوند [1] چکیده: تاثیرات کرونا بر ایران همانند سایر جوامع را می­توان از ابعاد مختلفی مورد بررسی  قرار داد. در واقع هدف این نوشتار تاثیرات کرونا بر ابعاد زندگی ایران و ایران پساکرونا ...  بیشتر
کرونا و دینداری
5. کرونا و دینداری

مسعود مطلبی؛ محمد مهدی صالح

دوره 5، شماره 19 ، خرداد 1399، صفحه 69-89

چکیده
  مسعود مطلبی[1] محمد مهدی صالح[2]   چکیده: در زندگی بشری همه موضوعات و تحولات بر یکدیگر اثرگذار هستند. در واقع موضوعات و چالش های نوین بشری همچون  ویروس کرونا می تواند پوسته و ظواهر سبک زندگی از جمله دینداری ...  بیشتر
دلایل معرفتی گسست گروه های سیاسی در ایران
6. دلایل معرفتی گسست گروه های سیاسی در ایران

محسن جلیلوند؛ مهدی آقابراری

دوره 5، شماره 19 ، خرداد 1399، صفحه 91-112

چکیده
  محسن جلیلوند[1] مهدی آقابراری[2] چکیده:      روایت نیروهای سیاسی در جامعه روایت تحولات سیاسی، جامعه شناختی و فرهنگی یک جامعه تلقی می­شود. در واقع با بررسی و تبیین جریان­های سیاسی اعم از نوع ...  بیشتر
بررسی ابعاد نوین امنیت در گفتمان مقام معظم رهبری
7. بررسی ابعاد نوین امنیت در گفتمان مقام معظم رهبری

مالک ذوالقدر؛ فتحعلی همتی

دوره 5، شماره 19 ، خرداد 1399، صفحه 113-135

چکیده
   مالک ذوالقدر[1] فتحعلی همتی[2] چکیده: در سده بیست و یکم امنیت مهمترین خواسته شهروندان از دولتها و مدیران است. اما ابعاد و چهره امنیت تغییر اساسی کرده است. از یک سو ابعادی همانند امنیت محیط زیستی، امینت ...  بیشتر
بررسی اصول سیاست خارجی دکتر محمد جواد ظریف (بر اساس نظریه الیتیسم)
8. بررسی اصول سیاست خارجی دکتر محمد جواد ظریف (بر اساس نظریه الیتیسم)

سعید جهانگیری؛ صادق زیبا کلام

دوره 5، شماره 19 ، خرداد 1399، صفحه 137-153

چکیده
  سعید جهانگیری[1] صادق زیبا کلام[2] چکیده: مهمترین مسأله در توسعه پایدار نقش و جایگاه نخبگان و به طور کلی نیروهای انسانی کارآمد و فرهیخته است. مهمتر از این مهم کشف پدیده های بدیهی و ساده است. نیروهای انسانی ...  بیشتر