کالبدشکافی تاثیرات آرای دکتر شریعتی بر جنبش های فکری ترکیه؛ با تاکید بر جنبش گولن
2. کالبدشکافی تاثیرات آرای دکتر شریعتی بر جنبش های فکری ترکیه؛ با تاکید بر جنبش گولن

حسن شمسینی غیاثوند؛ خورشید نجفی جویباری

دوره 5، شماره 18 ، اسفند 1398، صفحه 1-23

چکیده
   ابوالقاسم طاهری[1] خورشید نجفی جویباری [2] چکیده: شریعتی در آثار و دیدگاه­های خود بر برداشت­های هویتی، اخلاقی و دینی برای زیست این جهانی تاکید می­کند. به همین دلیل با توجه به اینکه جهان اسلام از ...  بیشتر
تاثیر سیاست خارجی ایران بر امنیت ملی عراق پساصدام
3. تاثیر سیاست خارجی ایران بر امنیت ملی عراق پساصدام

مالک ذوالقدر؛ ابوالقاسم نجفی

دوره 5، شماره 18 ، اسفند 1398، صفحه 25-50

چکیده
   مالک ذوالقدر[1] ابوالقاسم نجفی[2] چکیده: راهبرد سیاست خارجی ایران نسبت به عراق بعد از سقوط صدام تحت تاثیر عناصر مختلف جغرافیایی، مذهبی، اقتصادی، محور مقاومت و....بوده است. این راهبرد با توجه به اشغال ...  بیشتر
واکاوی تعامل دموکراسی اجتماعی، سبک زندگی و مشروعیت سیاسی در چشم انداز نظری
4. واکاوی تعامل دموکراسی اجتماعی، سبک زندگی و مشروعیت سیاسی در چشم انداز نظری

ابراهیم عباسی؛ حسین یوسفی ثابت

دوره 5، شماره 18 ، اسفند 1398، صفحه 51-72

چکیده
   ابراهیم عباسی[1] حسین یوسفی ثابت [2] چکیده: مشروعیت یکی از مفاهیم محوری سیاست در طول تاریخ تلقی بوده است.  شاخص های مشروعیت سیاسی با توجه به عناصر زمانی و مکانی شکل گرفته است. چنانکه در گذشته مولفه های ...  بیشتر
ارزیابی رویکرد ایالات متحده آمریکا و روسیه به تروریسم؛ با تاکید بر خاورمیانه
5. ارزیابی رویکرد ایالات متحده آمریکا و روسیه به تروریسم؛ با تاکید بر خاورمیانه

حسین کاغذلو

دوره 5، شماره 18 ، اسفند 1398، صفحه 73-98

چکیده
   حسین کاغذلو[1]   چکیده: از دو دهه گذشته جهت گیری اصلی سیاست خارجی ایالات متحده حول محور تروریسم و بنیادگرایی حرکت می‌نماید؛ در این میان گرچه سیاست خارجی روسیه نیز گرچه بیشتر توانش درگیر مسائل حوزه ...  بیشتر
واکاوی نقش بحران های سیاسی و تاثیر آن بر توسعه سیاسی(ابعاد و رویکرها)
6. واکاوی نقش بحران های سیاسی و تاثیر آن بر توسعه سیاسی(ابعاد و رویکرها)

سعید جهانگیری؛ ناصر گروسی؛ محسن عبداللهی

دوره 5، شماره 18 ، اسفند 1398، صفحه 99-119

چکیده
  سعید جهانگیری[1] ناصر گروسی[2] محسن عبداللهی[3] چکیده: مفهوم و اهمیت توسعه عمدتا پس از پایان جنگ جهانی دوم دو چندان گردیده است . این عنوان مفهومی مستقل در فضای پس از پایان جنگ هویت پیدا کرد. گرچه قبل از آن نیز ...  بیشتر
راهبرد اوباما با ایران و پیشبرد منافع ملی امریکا
7. راهبرد اوباما با ایران و پیشبرد منافع ملی امریکا

داریوش شاه بهرامی

دوره 5، شماره 18 ، اسفند 1398، صفحه 121-147

چکیده
   داریوش شاه بهرامی[1] چکیده:      جهانی شدن به عنوان پدیده‌ای که جهان از سه دهه پیش با آن روبرو شده است، بیش از هر چیز نشانگر تحولات سریع و شگرف جهانی است. بازتاب و پیامدهای این تحولات در جهان ...  بیشتر
عوامل تقویت و سست شدن بنیان خانواده
8. عوامل تقویت و سست شدن بنیان خانواده

سیدجواد راثی ورعی؛ محسن احسانی

دوره 5، شماره 18 ، اسفند 1398، صفحه 149-184

چکیده
   سیدجواد راثی ورعی[1] محسن احسانی[2] چکیده: آنچه در عصر حاضر ذهن اندیشمندان و جامعه شناسان را به خود مشغول ساخته مسائل مربوط به خانواده است. چرا که خانواده به عنوان مهمترین کانون بشرى، عنصر اساسى در تشکیل، ...  بیشتر