نقش شخصیت در اجتماعی شدن افراد
2. نقش شخصیت در اجتماعی شدن افراد
دوره 4، شماره 14 ، اسفند 1397، صفحه 1-22

چکیده
  نقش شخصیت در اجتماعی شدن افراد مسعود جانبزرگی[1] سیدمحمدامین حسینی[2] زهرا آقامیر محمدعلی[3] زینب غلامی[4] چکیده: شخصیت انسانی از طریق کنش متقابل با دیگران ساخته می­شود و از طریق این کنش، ما می­ ­­آموزیم ...  بیشتر
جایگاه شوراهای اسلامی شهر در جامعه پذیری مردم ایران
3. جایگاه شوراهای اسلامی شهر در جامعه پذیری مردم ایران
دوره 4، شماره 14 ، اسفند 1397، صفحه 23-48

چکیده
  جایگاه شوراهای اسلامی شهر در جامعه پذیری مردم ایران ابراهیم عباسی[1] حسین یوسفی ثابت[2] چکیده: شوراها کارکردهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند. البته این کارکردها در هر جامعه­­ای متاثر از وضعیت ...  بیشتر
منافع ملی ایران و راهبرد نظامی ایران در قبال داعش
4. منافع ملی ایران و راهبرد نظامی ایران در قبال داعش
دوره 4، شماره 14 ، اسفند 1397، صفحه 49-65

چکیده
  منافع ملی ایران و راهبرد نظامی ایران در قبال داعش حسن شمسینی غیاثوند[1] محمد شاویسی[2] چکیده: نوبنیادگرایان دینی همانند داعش تحت تاثیر عناصر مختلف داخلی مانند جنگ­های داخلی و همچنین علل جهانی مثل تهاجم ...  بیشتر
مناسبات قدرت و اندیشه سیاسی لیبرالیسم ایرانی 1358-1360
5. مناسبات قدرت و اندیشه سیاسی لیبرالیسم ایرانی 1358-1360
دوره 4، شماره 14 ، اسفند 1397، صفحه 67-96

چکیده
  مناسبات قدرت و اندیشه سیاسی لیبرالیسم ایرانی 1358-1360 علی محمد حقیقی[1] فتحعلی همتی[2] چکیده: در طول قرن گذشته، تاریخ ایران چهار دوره به قدرت رسیدن لیبرال­ها را تجربه کرده است. محمد مصدق، شاپور بختیار و مهدی ...  بیشتر
جهانی شدن و چالش های آن در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
6. جهانی شدن و چالش های آن در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
دوره 4، شماره 14 ، اسفند 1397، صفحه 97-124

چکیده
  جهانی شدن و چالش­های آن در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران سعید جهانگیری[1] دکتر ابراهیم متقی[2] چکیده: جهانی شدن چه ضرورتی تاریخی و خودجوش باشد و چه پروژه­ای برنامه ریزی شده و تحمیلی، واقعیتی ...  بیشتر
راهبرد امنیت جمهوری اسلامی ایران در دولت روحانی در پیشبرد منافع ملی
7. راهبرد امنیت جمهوری اسلامی ایران در دولت روحانی در پیشبرد منافع ملی
دوره 4، شماره 14 ، اسفند 1397، صفحه 125-151

چکیده
  راهبرد امنیت جمهوری اسلامی ایران در دولت روحانی  در پیشبرد منافع ملی خورشید نجفی جویباری[1] رضا بهرامی[2] چکیده: با انتخاب «حسن روحانی» و روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم، راهبرد امنیتی جمهوری ...  بیشتر
ماهیت نظارت مجلس شورای اسلامی در پیشبرد منافع ملی
8. ماهیت نظارت مجلس شورای اسلامی در پیشبرد منافع ملی
دوره 4، شماره 14 ، اسفند 1397، صفحه 153-178

چکیده
  ماهیت نظارت مجلس شورای اسلامی در پیشبرد منافع ملی صائب شعبانی[1] علی فرزعلیان[2] چکیده: یکی از مهمترین موضوعات در سیاست نوین جهانی نظارت است. موضوعی که از ابعاد مختلف حقوقی، نهادی، کارکردی و رسانه­ای ...  بیشتر