کالبدشکافی انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ با تاکید بردوره ششم شهرستان بوئین زهرا

چکیده

 
اسدالله اطهری[1]
محمود آقا علیخانی[2]
انتخابات نماد مشارکت مردم و دموکراسی تلقی می شود. همچنین انتخابات مجلس مهمترین  و بنیادی ترین وجه مشترک همه دموکراسی ها شناخته می شود.به همین دلیل مقوله مجلس و قانونگذاری و احترام به رأی مردم یک اصل اساسی در اکثر فرهنگ ها و کشورها  بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز انتخابات مجلس از وقوع انقلاب اسلامی تاکنون محور حاکمیت مردم تلقی شده، چنانکه از نظر امام خمینی(ره) مجلس در راس امور است. انتخابات مجلس ششم که در اسفند 1378 برگزار گردید، از مولفه های خاصی چه در ابعاد ملی و محلی برخوردار بود. این پژوهش به تجزیه و تحلیل انتخابات در شهرستان بویین زهرا می پردازد. در این بررسی نقش عناصر محلی همانند نخبگان محلی و سیاسی، عوامل حزبی، مولفه های دینی ، قومیتی، زبانی و... در نظر گرفته شده است.[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
athary_asadolah@yahoo.com


[2]- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
تاریخ دریافت:2/2/1398- تاریخ پذیرش:7/3/1398
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dissolution of Parliamentary Elections; Emphasis on the Sixth Circuit of Boyne Zahra