کالبدشکافی انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ با تاکید بردوره ششم شهرستان بوئین زهرا

چکیده

 
اسدالله اطهری[1]
محمود آقا علیخانی[2]
انتخابات نماد مشارکت مردم و دموکراسی تلقی می شود. همچنین انتخابات مجلس مهمترین  و بنیادی ترین وجه مشترک همه دموکراسی ها شناخته می شود.به همین دلیل مقوله مجلس و قانونگذاری و احترام به رأی مردم یک اصل اساسی در اکثر فرهنگ ها و کشورها  بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز انتخابات مجلس از وقوع انقلاب اسلامی تاکنون محور حاکمیت مردم تلقی شده، چنانکه از نظر امام خمینی(ره) مجلس در راس امور است. انتخابات مجلس ششم که در اسفند 1378 برگزار گردید، از مولفه های خاصی چه در ابعاد ملی و محلی برخوردار بود. این پژوهش به تجزیه و تحلیل انتخابات در شهرستان بویین زهرا می پردازد. در این بررسی نقش عناصر محلی همانند نخبگان محلی و سیاسی، عوامل حزبی، مولفه های دینی ، قومیتی، زبانی و... در نظر گرفته شده است.[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
athary_asadolah@yahoo.com


[2]- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
تاریخ دریافت:2/2/1398- تاریخ پذیرش:7/3/1398
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Parliamentary Elections; Emphasis on the Sixth Circuit of Buin Zahra

چکیده [English]

Dr. Seyed Asadollah Athary
Mahmoud Agha Alikhani
 
Abstract:
Elections are seen as a symbol of people's participation and democracy. Parliamentary elections are also considered to be the most important and fundamental commonality of all democracies. For this reason, the issue of parliament and the legislature and respect for the people's vote have been a fundamental principle in most cultures and countries. In the Islamic Republic of Iran too, the parliamentary elections have been considered the center of popular sovereignty since the outbreak of the Islamic Revolution, as Imam Khomeini considers the parliament to be at the top. The Sixth Parliamentary Elections, held in March 1999, had certain components, both national and local. This study analyzes the elections in the city of Boyin Zahra. This study considers the role of local elements such as local and political elites, party factors, religious, ethnic, linguistic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elections
  • Iran
  • 6th Election
  • Islamic Consultative Assembly
  • Buin Zahra County
  • Political Participation