منافع ملی ایران و راهبرد نظامی ایران در قبال داعش

چکیده

منافع ملی ایران و راهبرد نظامی ایران در قبال داعش
حسن شمسینی غیاثوند[1]
محمد شاویسی[2]
چکیده:
نوبنیادگرایان دینی همانند داعش تحت تاثیر عناصر مختلف داخلی مانند جنگ­های داخلی و همچنین علل جهانی مثل تهاجم غرب به کشورهای اسلامی شکل گرفتند. داعش که با توجه به بحران­های داخلی عراق، سوریه و برخی از عوامل منطقه­ای همچون سیاست دولت قطر و ترکیه و چالش­های بین­المللی شکل گرفت تا سال 2015 از قدرت بسیار زیادی برخوردار شد. اما از سال 2017 به حداقل به لحاظ جغرافیایی زوال یافت. در زوال داعش راهبردهای جمهوری اسلامی تاثیر گذار بود. ایران در ابعاد مختلف نظامی، منطقه­ای، بین­المللی، اجتماعی و فرهنگی تاثیرات خاصی در فروپاشی جغرافیایی داعش داشت. در این راستا می­توان به کمک­های مستشاری نظامی، ارایه اطلاعات نظامی به نیروهای عراقی و سوری و ایجاد و گسترش شبکه­های اطلاعاتی و امنیتی در منطقه اشاره کرد. در راهبرد بین­المللی می­توان به بین­المللی کردن موضوع داعش و ایجاد داعش از سوی امریکا و ائتلاف استراتژیک با روسیه علیه داعش و از بعد منطقه­ای موضوعاتی همانند ائتلاف با کشورهای منطقه­ای از جمله ترکیه علیه داعش، خنثی سازی سیاست­ های عربستان در مورد داعش؛ وابستگی داعش به عربستان و ایجاد یک ائتلاف منطقه­ای علیه سایر کشورهای منطقه­ای از جمله عربستان، قطر و ... اشاره کرد.
واژگان کلیدی: نوبنیادگرایی، داعش، پساداعش، ایران، امنیت، عراق[1]- استادیار و عضوهیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
shamsini_h@yahoo.com


[2]- دانشجوی دکتری، علوم سیاسی، اندیشه سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
mohamadshavisy@yahoo.com

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The National Interest and Iran’s Military Strategy toward ISIS

چکیده [English]

The National Interest and Iran’s Military Strategy toward ISIS
 
Abstract:
Fundamentalists, like ISIS, emerged as a result of domestic factors such as civil war and global reasons as the intervention of western countries in Islamic countries. ISIS formed as a result of the crisis in Iraq and Syria, and regional factors such policies adopted by Turkey and Qatar found the strength in 2015. Since 2017 it has lost its territory. Iran’s strategies had an impact on ISIS decline. Iran has had a particular impact on the geographical decline of ISIS in various dimensions of military, regional, international, social and cultural affairs. Iran provided military intelligence to Iraqi and Syrian forces, and established intelligence and security networks in the region. In the international arena, Iran internationalized the ISIS issue, formed a coalition with Russia and Turkey against ISIS, and neutralized Saudi policies on ISIL.
Key Words:Fundamentalism, ISIS, Post-ISIS, Iran, Security, Iraq

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamentalism
  • ISIS
  • Post-ISIS
  • Iran
  • Security
  • Iraq