راهبرد امنیت جمهوری اسلامی ایران در دولت روحانی در پیشبرد منافع ملی

چکیده

راهبرد امنیت جمهوری اسلامی ایران در دولت روحانی  در پیشبرد منافع ملی
خورشید نجفی جویباری[1]
رضا بهرامی[2]
چکیده:
با انتخاب «حسن روحانی» و روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم، راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی با دگردیسی‌های جدیدی مواجه شد.  دولت با چالش­های مختلف جهانی ، منطقه­ای و داخلی مواجه بود. این چالش­ها بیشتر مرتبط با جهانی سازی، امنیت نوین جهانی، ابعاد پیچیده امنیت در سطح جهانی و منطقه ای، درگیری های منطقه ایی و... مواجه بود.  به همین دلیل  امنیت جمهوری اسلامی در دوران دولت یازدهم متأثر از جهانی شدن در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی(اجتماعی) همچون تعاریف جدید امنیتی و حضور فرا منطقه­ای و امنیت سیبرنتیکی بوده است. دولت روحانی با راهبرد تعامل سازنده و سیاست تنش‌زدایی، شرق گرایی و مبارزه  با  افراط گرایی نظم مورد نظر خود، همان نظم منطقه‌ای پایدار را دنبال نمود. در این راستا اقدامات مختلفی اعم از توافق هسته­ای، ائتلاف با دیگر کشورها در راستای نابودی جریان­های افراطی همچون داعش، عامل با برخی گروهها در کشورهای همسایه، تلاش در جهت ائتلاف با  برخی کشورهای قدرتمند منطقه­ای و جهانی همچون روسیه و ترکیه  و بهره برداری از شکاف امنیتی امریکا و غرب را اتخاذ شد.
 واژگان کلیدی:دولت روحانی،جهانی شدن، امنیت نرم، برجام، تنش زدایی، شرق گرایی، منطقه گرایی[1] - دانشجوی دوره دکتری، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،  دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
kh.najafi58@gmail.com


[2] - دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،  دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Republic of Iran’s Security Strategy in Rouhani Administration

چکیده [English]

Islamic Republic of Iran’s Security Strategy in Rouhani Administration
 
Abstract:
With the election of Hassan Rouhani the security strategy of the Islamic Republic faced a new transformation. The government faced various global, regional and domestic challenges. These challenges were more connected with globalization, global security, global and regional dimensions of security, regional conflicts. For this reason, the security of the Islamic Republic during the 11th government has been affected by globalization in all aspects of economic, political, cultural (social), such as new security definitions, transatlantic presence and cybernetic security. Rouhani administration pursued the same sustainable regional order by adopting a constructive engagement strategy and the policy of détente, Orientalism, and the fight against extremism. In this regard, various actions include a nuclear accord, a coalition with other countries to eradicate extremist movements such as ISIS, engagement with some groups in neighboring countries, forming a coalition with some powerful regional and global powers such as Russia and Turkey and exploiting the US-Western security gap.
Key Words:Rouhani Administration, Globalization, Soft Security, Detente, Orientalism, Regionalism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rouhani Administration
  • Globalization
  • Soft Security
  • Detente
  • Orientalism
  • Regionalism