انفعال سیاسی مردم در دموکراسی­های غربی

چکیده

انفعال سیاسی مردم در دموکراسی­های غربی
دکترحسن شمسینی غیاثوند[1]
ابوالفضل سلیمان فلاح[2]
 
چکیده:
دغدغه اصلی چند دهه اخیر دموکراسی­های کنونی بخصوص دموکراسی­های غربی افزایش هر چه بیشتر آراء در انتخابات اعم از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان است، چرا که هر چه  انتخابات با مشارکت هرچه گسترده ‌تر مردم برگزار شود آن نظام سیاسی از مشروعیت و پایگاه اجتماعی مستحکمی برخوردار خواهند شد و این آراء پشتوانه دولت حاکم برای اجرای سیاست ­ها و برنامه­ها خواهد بود. یکی از بحران­های اساسی دهه­های اخیر غرب، کاهش مشارکت مردم در انتخابات بوده  است. این مساله موجب نگرانی دولت­ها، متفکران و نخبگان، احزاب و گروه­های سیاسی گشته است. علل کاهش مشارکت مردم در  غرب را می­توان درشکست تفکیک قوا، افزایش قدرت قوه مجریه، جدایی بین رأی دهندگان و انتخاب شوندگان و ناکارآمدی دموکراسی در رفع مشکلات و چالش­های جهان کنونی جستجو کرد. هم چنین مکانیسم‌ های انتخاباتی مانند نوع تبلیغات، جهت دهی به افکار عمومی، افزایش تقلب، نقش اقتصاد در انتخابات، کسب قدرت و قدرت در خدمت اقتصاد تاثیر اساسی در کاهش مشارکت داشته­اند. از سوی دیگرتاثیرات جهانی شدن (جهانی سازی) همانند افزایش تعاملات جهانی و تأثیرات فرهنگ­ها بر یکدیگر و نگرش جهانی مردم و توجه مردم به مسایل جهانی، -کاهش قدرت و حاکمیت دولتها و افزایش قدرت سازمان­ها و نهادهای غیردولتی و توجه دولت­ها به مسایل بین‌المللی تا مسایل داخلی در کاهش مشارکت سیاسی تاثیرگذار بوده­اند.
واژگان کلیدی: مشارکت سیاسی، اقتصاد، دموکراسی، انتخابات، جهانی شدن[1]- استادیارو عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه ازاد اسلامی، تاکستان، قزوین،ایران
shamsini_h@yahoo.com                                                                                                                     


[2] - کارشناس ارشد روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
تاریخ دریافت:25/1/1395- تاریخ پذیرش:10/2/1395

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political process in western democracies

چکیده [English]

Political process in western democracies
Dr.Hassan Shamsini Ghiasvand
Abolfazl Soliman Fallah
Abstract:
The main concern of the last few decades of the Current democ-
racies, especially the Western democracies is the increase of votes in the elections, including the presidential and parliamentary elections, because the elections which are held by the participation of the wider public of the political system will have of the legitimacy and a strong social base and the votes backing the ruling government will be to implement policies and programs. One of the major crises of the West in recent decades, is reducing people's participation in elections.
The issue causing of concern for governments, intellectuals and elites, parties and political groups had been. Causes a decrease in the participation of people in the West can be found in the failure of separation of powers, increasing the power of the executive, separation between voters and those elected and inefficiency of democracy in the resolution of the problems and challenges of today's world. As well as the electoral mechanisms such as the type of propaganda, direct the public opinion, increasing fraud, the role of the economy in the elections and power in the service economy Have major impact on reducing participation. The impact of globalization (globalization) as well as increasing global interactions and effects of culture on each other and the worldview of the people and the people's attention to global issues, reducing power and sovereignty of the states and increasing the powers of the non - governmental bodies and organizations and the states attention to international issues Instead of domes-stic issues to reduce political participation had been affected
Key words: political participation, economic, democracy, elections, globalization

کلیدواژه‌ها [English]

  • political participation
  • economic
  • democracy
  • elections
  • globalization