نقش دیپلماسی علمی در تامین منافع ملی دولتها (با تأکید بر شرکت های دانش بنیان)

چکیده

نقش دیپلماسی علمی در تامین منافع ملی دولت­ها
 (با تأکید بر شرکت­های دانش بنیان)
 دکتر محمدرضا دهشیری [1]
 طیبه محمدی پور[2]
چکیده:
 دیپلماسی علمی به استفاده از ظرفیت­های علم و فناوری به عنوان ابزار عمل دولت­ها در مجاری دیپلماسی و در  تعامل با سایر دولت­ها و ملت­ها اشاره می­کند. بهره گیری از این دیپلماسی در راستای تامین منافع ملی دولت­ها بر مبنای رویکردهای مختلفی همچون رویکردهای اقتصادی، بازار سازی، کسب درآمد، گسترش حوزه نفوذ، وجهه سازی و کسب پرستیژ بین­المللی، افزایش امنیت، تولید و انتشار دانش و بسیج منابع صورت می­گیرد. شرکت­های دانش بنیان بواسطه محوریت بهره­گیری از فناوری و تکنولوژی در تولید محصول و یا خدمات خود به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای دیپلماسی علمی در ایجاد تعاملات بین دولتی و کسب منافع ملی از سوی دولت­ها مورد استفاده قرار می­گیرد. سوال پژوهش حاضر این است که دیپلماسی علمی با بهره­گیری از ظرفیت­های شرکت­های دانش بنیان چگونه در جهت تامین اهداف و منافع ملی دولت­ها عمل می­کند؟ فرضیه پژوهش بیان می­کند که دیپلماسی علم و فناوری با استفاده از ظرفیت شرکت­های دانش بنیان در انتقال فناوری از یک سو و شناسایی و ایجاد بازارهای خارجی برای کالاها و محصولات دانش بنیان می­تواند ضمن خلق فرصت­هایی جهت تعامل و کسب وجهه مثبت بین­المللی در جهت کسب ثروت و منافع مادی کشور عمل نماید.  
واژگان کلیدی: دیپلماسی علمی، منافع ملی، شرکت­های دانش بنیان


[1] - دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران
Mohammadreza dehshiri@yahoo.com


[2] - دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعات منطقه­ای (خاورمیانه وشمال آفریقا)، دانشگاه علامه طباطبایی       
tmohammadipour@yahoo.com
تاریخ دریافت: 23/4/1394 - تاریخ پذیرش:17/5/1394

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of science diplomacy in the pursuit of states' national interests (With emphasis on knowledge based companies)

چکیده [English]

The role of science diplomacy in the pursuit of states' national interests (With emphasis on knowledge based companies)
Dr, Mohammad reza dehshiri
Taiba mohammadi pour
Abstract:
Science diplomacy refers to the scientific capabilities as the means of states to interact with other countries and nations in diplomatic relations. The science diplomacy is used to serve the states' national interests on the basis of various approaches such as economic approaches, marketing, providing an income, increasing the influence, gaining international prestige, and increasing the security, production of knowledge and mobilization of sources. The states use knowledge based companies as one of the most important means of science diplomacy for interaction between states and the pursuit of national interest because they use technology to produce commodities and to provide services. So the question of research is: how could science diplomacy pursue the national interests of states by using the capabilities of knowledge based companies? The hypothesis would suggest that science diplomacy provides opportunities for the interaction and gaining prestige for creation of wealth by using capacity of knowledge based companies in technology transfer and by creating foreign markets for the knowledge based commodities.
Key words: Science diplomacy, National interest, Knowledge based companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science diplomacy
  • National interest
  • Knowledge based companies