رقابت منطقه ای ایران و عربستان سعودی و تاثیرات آن بر یمن در پسا بهار عربی

چکیده

رقابت منطقه­ای ایران و عربستان سعودی و تاثیرات آن بر یمن در پسا بهار عربی
مجتبی حیدری[1]
دکتر جواد صالحی[2]
 
چکیده:
دولت یمن نتوانست پشتیبانی موثری از شهروندان خود بعمل آورد و در حفاظت از مردم در مقابل شدت و خشونت ناکام ماند. بحران بوجود آمده از وقوع بهار عربی در مقیاس منطقه­ای و جهانی تاثیرات عمیقی داشت. در پس آن، یمن در نبود یک حکومت مرکزی مقتدر به دولت شکست خورده بدل شد و در نتیجه بازیگران قدرتمند منطقه­ای چون ایران و عریستان به منظور بیشینه­سازی منافع خود در مقام رقابت و مقابله با یکدیگر برآمدند. بازی حاصل جمع صفر ایران و عریستان در پس سقوط دولت یمن آشفتگی منطقه­ای را تشدید کرده است. این مطالعه در تلاش است تا به این سوال پاسخ دهد که رقابت بین ایران و عربستان چگونه حوادث و وقایع موجود در یمن و مردمی که در آنجا زندگی می­کنند را متاثر می سازد. پژوهش موجود براساس داده­های توصیفی– تحلیلی کار شده است. در ابتدا، خلا بوجود آمده از بهار عربی ۲۰۱۱ و دگرگونی­های منطقه­ای که رقبای منطقه­ای را برای حفظ بقا و کسب مزیت نسبی سوق داده، بررسی می­شود. از سوی دیگر، وجود موارد بی شمارگروه­های تروریستی بومی و بین المللی، در اثر فقدان نظامی کارآمد منجر به گسترش بی­ثباتی و تهدیدات روزافزون امنیتی و در نهایت با مداخله نظامی ائتلاف عربی و در رأس آن عربستان راه بسوی یک بحران برگشت ناپذیر انسانی با تلفات جانی فراوان و مهاجرت­های توده­ای، اقتصاد ازهم پاشیده و گرسنگی و سو‌ء تغذیه فراگیر گردیده که زندگی میلیون­ها شهروند یمنی را به مخاطره انداخته است.
 
واژگان کلیدی: رقابت ایران و عربستان، بحران انسانی یمن، ثبات منطقه­ای، جنگ نیابتی[1] - دانشجوی دکتری، روابط بین الملل و علوم سیاسی، دانشگاه استانبول- ترکیه


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
salahi@cmess.ir
تاریخ دریافت:5/11/1394- تاریخ پذیرش:20/11/1394
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regional Competition between Iran and Saudi Arabia and its Impact on Yemen

چکیده [English]

Regional Competition between Iran and Saudi Arabia and its Impact on Yemen
Mojtaba Hidary
Dr. Javad salehi
Abstract:
Yemen government could not strongly support its citizens and failed to protect its people against violence. The crisis, resulted from Arab Spring, had a huge impact on the region and the world. Given the lack of central powerful government in Yemen, it became a failed state and, therefore regional powerful actors such as Iran and Saudi Arabia have begun to compete with each other in order to maximize their interest. After the overthrow of the Yemeni government, Saudi Arabia's zero sum game on Iran has intensified the regional chaos. The study tries to answer the question: How do competition between Iran and Saudi Arabia influence on events in Yemen and its people? The research conducted by analytical and descriptive data. The first, the authors would analyze the vacuum resulted from 2011 Arab Spring and regional transformation which provoke regional rivals to ensure their survival. Moreover, so many local and international terrorist groups, resulted from the lack of effective military, would lead to desalination and expansion threat. Ultimately, the military intervention of Saudi Arabia would result in irreversible humanitarian crisis, immigration, economic collapse, starvation and malnutrition which pose a threat to millions of Yemenis.
Key Word: Competition between Iran and Saudi Arabia, Humanitarian Crisis in Yemen, Regional Stabilization, Proxy War

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition between Iran and Saudi Arabia
  • Humanitarian Crisis in Yemen
  • Regional Stabilization
  • Proxy War