نسبت تحزب و اتحاد ملی در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر قوانین

چکیده

نسبت تحزب و اتحاد ملی در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر قوانین
حسن مجیدی[1] 
چکیده:
صف آرایی احزاب و جبهه­های سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و بازتر شدن زمینه فعالیت احزاب  از یکسو، تصویب و اصلاح قانون احزاب در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت از سوی دیگر، اهمیت پرداختن به مقوله تحزب در کشور را دو چندان ساخته است. تحزب از جمله پدیده­های سیاسی مدرن است که در میان نظام­های سیاسی  مردم­سالار و غیر مردم سالار رواج یافته است. اتحاد و وحدت آنگاه که وصف ملت قرار گیرد در ارتباط با تحزب، نسبت­ها و اثرات متفاوت و گاه متعارضی پیدا می­کند. از یکسو قوام ملت سازی به منزله یکی از پدیده­های مدرن و همزمان با حل شدن عوامل هویت بخشِ سنتی و بومی در هویت ملی  است؛ از سوی دیگر تحزب همانند دیگر اثراتِ توسعه، به تقویت و تثبیت شکاف­های اجتماعی و سیاسی کمک می­کند. درعین حال احزاب سیاسی از آن رو که ترجمانِ بخش­های  جامعه و افکار و سلایق نظام سیاسی و ماشین انتخاباتی به شمار می­آیند؛ با افزایش مشارکت سیاسی، به تقویت اتحاد ملی یاری می­رسانند. در این مقاله ضمن تشریح نسبت اتحاد ملی و تحزب و کارکردها و بایسته­های هر یک، با بهره گیری از الگوی بحران­های پنجگانه در توسعه سیاسی، اثرات افزاینده و کاهنده تحزب بر اتحاد ملی شمرده شده است و در پایان این اثرات بر جمهوری اسلامی به طور مختصر تطبیق داده شده است.
 
واژگان کلیدی: تحزب، اتحاد ملی، شکاف­های اجتماعی، انسجام، مردم سالاری
 [1] - دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
majidi118@gmail.com
تاریخ دریافت:9/3/1395-  تاریخ پذیرش:22/3/1395

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The party and national unity in the Islamic Republic of Iran (emphasis on rules)

چکیده [English]

The party and national unity in the Islamic Republic of Iran (emphasis on rules)
Dr.Hasan majidi
Abstract:
At the outset of the presidential election, freedom of activity of the parties and the adoption and amendment of the law of parties in parliament and the Expediency Council has doubled the importance of political parties in the country. The party is among modern political phenomena that is common among democratic and authoritarian political systems. Parties as well as other effects of development intensify the social and political gaps. The parties that related to society, public opinion, political system and election consolidate the national unity by increasing political participation. The author would explain the importance of national unity and the parties and their functions and would demonstrate the effect of parties on national unity by using the model of the Crises of Political Development. Finally, the author would briefly explain their effects on Islamic Republic of Iran.
Key Words: Party, National Unity, Social Gaps, Coherence, Democracy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Party
  • National Unity
  • Social Gaps
  • Coherence
  • Democracy