بحران آب و آبهای جاری فرامرزی ترکیه و امنیت ملی و محیط زیست ایران

چکیده

بحران آب و آب­های جاری فرامرزی ترکیه و امنیت ملی و محیط زیست ایران
سید علی قائم مقامی[1]    
 
چکیده:
بحران آب و پروژه گاپ، آبهای فرامرزی ترکیه دجله و فرات و عاصی و ارس زاپ بزرگ، تاثیرات آن بر محیط زیست و آلودگی آبهای دجله و فرات و قوانین اتحادیه اروپا درباره محیط زیست و سیاست آبی ترکیه و پیمان آبهای فرامرزی و توزیع عادلانه آن، لزوم همکاری ترکیه با سوریه و عراق، مسئله اروند رود و خشک شدن هورالاعظیم و ریز گردها، سرمایه گذاری شرکت­های کشورهای دیگر در پروژه گاپ، رد اعاهای ایران درباره آثار سوء سد ایلیسو در محیط زیست عراق و ایران توسط وزیر ترکیه، تاکید بر تکمیل سد ایلیسو و سدهای وابسته، اهداف امنیتی ساخت سده­های ترکیه بررسی شده است.
واژگان کلیدی: ترکیه، آب، بحران، محیط زیست، امنیت ملی[1] - کارشناس ارشد صدا و سیما، کارشناس ایران در سفارت آنکارا و سرکنسولگری ایران در ارضروم
alisaccad@gmail.com
تاریخ دریافت: 19/11/1395- تاریخ پذیرش: 17/12/1395

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water Crisis, Running and trans-boundary Water of Turkey, National Security and Iran’s Environment

چکیده [English]

Water Crisis, Running and trans-boundary Water of Turkey, National Security and Iran’s Environment
Sayed Ali Ghaem Maghami
Abstract:
The authors would investigate the water crisis between Iran and Turkey, including: Water crisis and Gap project, trans-boundary waters of Turkey, Tigris and Euphrates, Assi and Aras Zap, its impacts on the environment and pollution of the Tigris and Euphrates, and the EU rules on the environment and water policy of Turkey and the trans-boundary water treaty and its fair distribution, The need for Turkey to cooperate with Syria and Iraq, the issue of Arvand River and the drying up of oil and gas, investment by other countries in the Gap project, the rejection of Iran's policies on the damaging effects of the Ilisu dam in the environment of Iraq and Iran by the Turkish Minister, The completion of the Ilyosu dam and related dams and the security objectives of Turkey's dams.
Key Words: Turkey, Water, Crisis, Environment, National Security

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turkey
  • Water
  • Crisis
  • Environment
  • national security