دیپلماسی عمومی ایران؛ ظرفیت ها و چالش ها

چکیده

دیپلماسی عمومی ایران؛ ظرفیت­ها و چالش­ها
دکتر ابراهیم متقی[1]
حمید شایسته[2]
چکیده:
یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده کشورها برای تاثیرگذاری بیشتر در عرصه سیاست خارجی، دیپلماسی عمومی است. در این رابطه، قدرت نرم، منبع دیپلماسی عمومی تلقی می­شود. با گسترش دیپلماسی عمومی، قدرت نرم یک کشور می‌تواند بهبود یافته و تقویت شود.   
در این پژوهش مفهوم دیپلماسی عمومی و اشکال مختلف آن مورد تجزیه و تحلیل و براساس آن دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران و ظرفیت­ها و فرصت­های موجود مورد بررسی قرار گرفت. در دهه­های اخیر وقایعی چون انقلاب اسلامی ایران، تجاوز اسرائیل غاصب به لبنان، بمباران لیبی توسط آمریکا و... سبب رشد روز افزون سازمان­های اسلامی در آمریکا گردید.  
یافته­های تحقیق حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت و توانایی­هایی نظیر فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی برخوردار است که با بهره گیری از آن و به کمک دیپلماسی رسانه­ای و دیجیتال می­تواند به عنوان یک کشور صاحب فکر و اندیشه و تاثیرگذار بر سیاست­های بین­ المللی در جلب مسلمانان آمریکا و تاثیر گذاری بر جریانات فکری و مراکز اسلامی آمریکا ایفای نقش نماید.
واژگان کلیدی: دیپلماسی عمومی، قدرت نرم، ایران، سیاست­های بین­ المللی[1] - استاد تمام،گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
Ebrahim_motaqi@yahoo.com


[2] - دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
Shamdini_h@yahoo.com
تاریخ دریافت: 15/2/139- تاریخ پذیرش: 28/2/1396

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran’s Public Diplomacy: Capacities and Challenges

چکیده [English]

Iran’s Public Diplomacy: Capacities and Challenges
Dr. Ebrahim Motaghi
Hamid Shaieste
Abstract:
One of the most important tools used by countries to influence foreign policy is public diplomacy. Soft power is a source of public diplomacy. The soft power of a country could be improved and strengthen by developing public diplomacy.
In the research, the concept of public diplomacy and its different forms would be analyzed. Moreover, Islamic Republic of Iran’s public diplomacy and its capacities and challenges would be assessed. In recent decades the events such as the Islamic revolution in Iran, Israel invasion of Lebanon and Bombardment of Libya by United States lead to the increase of Islamic organization in the US.
The findings of research suggest that the Islamic Republic of Iran has capacities such as rich culture and civilization to influence US Islamic organization, and to attract US Muslims by using digital media.
Key Words: Public Diplomacy, Soft Power, Iran, International

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Diplomacy
  • Soft power
  • Iran
  • International