چکیده

تأثیرات جهانی شدن بر امنیت و منافع  ملی جمهوری اسلامی ایران
 
ابراهیم متقی[1]
 
چکیده:
جهانی­شدن و عصر اطلاعات تاثیرات مختلفی بر همه کشورها گذاشته است. این تاثیرات در کشورهای در حال توسعه همانند ایران متفاوت از کشورهای دیگر بوده است. تاثیرات امنیتی جهانی شدن بر کشورها با توجه به شرایط داخلی، منطقه­ای و جهانی همانند قدرت فرهنگی، قدرت رسانه­ای، قدرت اقتصادی و توانایی فنی بوده است. در این راستا جهانی شدن تاثیرات سخت افزاری و نرم افزاری بر ایران گذاشته است. موضوعاتی از قبیل جنگ سایبری، تشدید بحران هویت، جنگ رسانه­ای، جنگ نرم، بیوتروریسم، بحران اخلاقی، افراط­گرایی و براندازی نرم در راستای مولفه­های امنیتی جهانی شدن در ایران قابل بررسی هستند.
واژگان کلیدی: امنیت، جهانی شدن، ایران،حقوق بشر، قدرت نرم[1]- استاد تمام،گروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
Ebrahim_motaqi@yahoo.com
تاریخ دریافت:6/10/1396- تاریخ پذیرش:19/10/1396

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impacts of Globalization on the Security and National Interest of Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

The Impacts of Globalization on the Security and National Interest of Islamic Republic of Iran
Dr. Ebrahim Motaghi
Abstract:
The globalization and information age has had different implications for all countries.These implications for developing countries such as Iran have been different in comparison with other countries. Given internal, regional and global conditions like cultural, media, economic and technological power, the globalization has had a security impact on countries. The globalization has had hard and soft impact on Iran. Regarding to security elements of globalization in Iran, the authors would analyze issues such as cyber war, identity crisis, media war, soft power, bioterrorism, ethical crisis, extremism and overthrow.
Key Words: Security,Globalization, Iran, Human Rights, Soft Power

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Globalization
  • Iran
  • Human rights
  • Soft power