بررسی منافع ملی روسیه در حمایت از دولت بشار اسد در بحران داخلی سوریه از سال2011 تا 2014

چکیده

بررسی منافع ملی روسیه در حمایت از دولت بشار اسد در بحران داخلی سوریه از سال2011 تا 2014
دکتر رحمت حاجی مینه[1]
 محمود فلاح نژاد[2]
چکیده:
بحران سوریه از ابعاد مختلفی قابل تجزیه و تحلیل است. یکی از ابعاد موضوع بحران سوریه، چرایی دخالت روسیه در این بحران و حمایت همه جانبه از دولت بشار اسد است. گرچه اختلافی درباره چرایی حمایت روسیه مطرح است اما در مجموع می­توان دلایل داخلی روسیه و سوریه، دلایل منطقه­ای، دلایل بین­المللی ارایه کرد. در این راستا می­توان به عناصری همچون حفظ پایگاه دریایی طرطوس، ترتیبات نوین اقتصادی و انرژی در منطقه، هراس از گسترش تروریسم و گسترش آن به داخل روسیه، بی اعتمادی به غرب، خارج کردن روسیه از انزوا، به چالش کشیدن هژمونی امریکا و نظام تک قطبی اشاره کرد. 
واژگان کلیدی: بحران سوریه، روسیه، تروریسم، ژئوپلتیک، امریکا[1]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه روابط ببن­الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران ایران
hajrahmat@gmail.com


[2]- کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
تاریخ دریافت:8/7/1396-  تاریخ پذیرش:21/7/1396
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Russia’s National Interest for Assad Government in Syrian Crisis (2011-2014)

چکیده [English]

The Analysis of Russia’s National  Interest for Assad Government in Syrian Crisis (2011-2014)
Dr. Rahmat Hajimineh
Mahmood Fallah Nejad
Abstract:
The Syria crisis could be explained from different dimensions. One of the dimensions of the Syrian crisis is why Russia intervened in it and its support for Assad government. Russia intervention has regional and international reasons, including the preservation of a naval base in Tartus, new economic and energy arrangements in the region, the spread of terrorism, mistrust of the West,to pull out Russia from isol-ation, to challenge American hegemony and unipolar system.
Key Words: Syrian Crisis, Russia, Terrorism,Geopolitics,US

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syrian Crisis
  • Russia
  • Terrorism
  • Geopolitics
  • US