ریشه ها، علل و پیامدهای رقابت تجاری بین آمریکا و چین

نویسنده

دانشجوی دکترای روابط بین الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

خیزش چین به عنوان قدرتی بزرگ در منطقه و جهان، قدرت هژمون ایالات متحده را به به چالش کشیده است. در وضعیت کنونی از منظر ایالات متحده، همکاری با چین جهت تأمین منافع اقتصادی و امنیتی، ضروری است. در حوزه اقتصاد، رشد سریع و عظیم اقتصاد چین، این کشور را به بازاری پراهمیت برای ایالات متحده تبدیل کرده است، به علاوه باعث شده تا این کشور به مکانی جذاب برای سرمایه‌گذاران آمریکایی تبدیل شده و نیز بازار آمریکا را از اجناس ارزان قیمت اشباع سازد. از نظر چینی‌ها نیز همکاری با ایالات متحده به این دلیل که نیل به اقتصاد برتر مستلزم کسب تکنولوژی‌های برتر از کشورهای غربی به ویژه آمریکاست، مهم و ضروری می باشد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی بین الملل در پی بررسی ریشه ها، علل و پیامدهای رقابت تجاری بین آمریکا و چین می باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The origins, causes and consequences of trade competition between America and China

نویسنده [English]

  • yousef jaafari
PhD student of International Relations, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran