بررسی راهبرد های جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت انرژی (نفت) در قبال تئوری نظم نوین انرژی جهانی


عنوان مقاله [English]

A study of the strategies of the Islamic Republic of Iran in the field of energy security (oil) towards the theory of the new world energy order.