مقایسه مکانیسم استیضاح رییس جمهور در نظام سیاسی ایران و ایالات متحده آمریکا

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی روابط بین الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت تحت نظارت قوه ی مقننه بوده و در صورت خطا در تصمیم گیری ها از جانب پارلمان تذکر دریافت می کند و یا  مورد استیضاح قرار گرفته و درباره تصمیمات خود و یا ضعف هایی که در دولت وجود دارد توضیحات لازمه را ارائه نماید.  پرسش اصلی این است که چه تفاوت هایی در مکانیسم نظام ریاستی ایران و امریکا وجود دارد ؟ این مقاله در صدد اثبات این فرضیه است که نظام سیاسی با توجه به تعلق آن به بعد ساختاری حکومت و در نتیجه حاکم بودن منطق آن،‌ مفهوم و مصادیق با هم متفاوت است. الگوی ارائه شده در حقوق اساسی کشور ایران و آمریکا نیز متفاوت از دیگری است. تحقیق کنونی با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام می گیرد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Mechanism of Impeachment of the President in the Iran and the United States

نویسنده [English]

  • Jalaluddin Salimi
PhD Student in International Relations, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The president, as the head of state, is overseen by the legislature and receives a reprimand from parliament if he/she makes a mistake in his decisions, or is interrogated and given the necessary explanations about his decisions or weaknesses in the government. The main question includes: what are the differences in the Iranian-American presidential system? This article seeks to prove the hypothesis that political systems have different characteristics due to their belonging to the structural dimension of government and as a result of the dominance of its logic, ‌concepts, and examples. The constitutional laws of Iran and the United States are also different from each other. The current research is done by the library method and descriptive-analytical.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • America
  • Iran
  • Interpellation
  • Presidential System