نابرابری های اجتماعی و افزایش نارضایتی ها؛ با تاکید بر استان قزوین
1. نابرابری های اجتماعی و افزایش نارضایتی ها؛ با تاکید بر استان قزوین
دوره 2، شماره 5 ، پاییز 1395، ، صفحه 87-112

چکیده
  نابرابری­های اجتماعی و افزایش نارضایتی­ها؛ با تاکید بر استان قزوین دکتر محسن جلیلوند[1] فاطمه ربیعی[2]   چکیده: انسان­ها به دنبال تأمین نیازهای خویش همواره خود را با دیگر افراد جامعه قیاس نموده ...  بیشتر
بررسی تطبیقی رفتار سیاسی در دوره نهم و دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر قزوین
2. بررسی تطبیقی رفتار سیاسی در دوره نهم و دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر قزوین
دوره 1، شماره 4 ، تابستان 1395، ، صفحه 33-60

چکیده
  بررسی تطبیقی رفتارسیاسی دردوره نهم و دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر قزوین دکتر آرمین امینی[1] عبدالله رحمانی[2] چکیده: رفتار انتخاباتی به عنوان کنش سیاسی، ریشه در فرهنگ سیاسی جامعه دارد. بنابراین ...  بیشتر