کلیدواژه‌ها = کرونا
تعداد مقالات: 5
2. تاثیرات کرونا برحکمرانی در ایران

دوره 5، شماره 19، بهار 1399، صفحه 47-67

حسن شمسینی غیاثوند


3. کرونا و فلسفه سیاسی

دوره 5، شماره 19، بهار 1399، صفحه 1-23

ابوالقاسم طاهری؛ علی طاهری متین


4. کالبد شکافی تاثیرات کرونا در سطح جهانی

دوره 5، شماره 19، بهار 1399، صفحه 25-46

ابراهیم عباسی؛ الناز نیک سرشت


5. کرونا و دینداری

دوره 5، شماره 19، بهار 1399، صفحه 69-89

مسعود مطلبی؛ محمد مهدی صالح