کلیدواژه‌ها = امنیت
بررسی ابعاد نوین امنیت در گفتمان مقام معظم رهبری

دوره 5، شماره 19، خرداد 1399، صفحه 113-135

مالک ذوالقدر؛ فتحعلی همتی