چالش های نظام ترکیبی ریاستی- پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران
1. چالش های نظام ترکیبی ریاستی- پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران

حسن شمسینی غیاثوند؛ امیرحسین سلیمان فلاح

دوره 6، شماره 24 ، تابستان 1400، ، صفحه 19-39

چکیده
  چکیده:یکی از موضوعات چالش برانگیز در جهان کنونی ، تداخل قوا در یکدیگر است، به ­خصوص اینکه قدرت قوه مجریه نسبت به سایر قوا از جمله قانونگذاری افزایش یافته است. این موضوع  در کشورهایی همانند ایران که ...  بیشتر
جایگاه شوراهای اسلامی شهر در جامعه پذیری مردم ایران
2. جایگاه شوراهای اسلامی شهر در جامعه پذیری مردم ایران
دوره 4، شماره 14 ، زمستان 1397، ، صفحه 23-48

چکیده
  جایگاه شوراهای اسلامی شهر در جامعه پذیری مردم ایران ابراهیم عباسی[1] حسین یوسفی ثابت[2] چکیده: شوراها کارکردهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند. البته این کارکردها در هر جامعه­­ای متاثر از وضعیت ...  بیشتر
ماهیت نظارت مجلس شورای اسلامی در پیشبرد منافع ملی
3. ماهیت نظارت مجلس شورای اسلامی در پیشبرد منافع ملی
دوره 4، شماره 14 ، زمستان 1397، ، صفحه 153-178

چکیده
  ماهیت نظارت مجلس شورای اسلامی در پیشبرد منافع ملی صائب شعبانی[1] علی فرزعلیان[2] چکیده: یکی از مهمترین موضوعات در سیاست نوین جهانی نظارت است. موضوعی که از ابعاد مختلف حقوقی، نهادی، کارکردی و رسانه­ای ...  بیشتر