چالش های نظام ترکیبی ریاستی- پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران
1. چالش های نظام ترکیبی ریاستی- پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران

حسن شمسینی غیاثوند؛ امیرحسین سلیمان فلاح

دوره 6، شماره 24 ، تابستان 1400، ، صفحه 19-39

چکیده
  چکیده:یکی از موضوعات چالش برانگیز در جهان کنونی ، تداخل قوا در یکدیگر است، به ­خصوص اینکه قدرت قوه مجریه نسبت به سایر قوا از جمله قانونگذاری افزایش یافته است. این موضوع  در کشورهایی همانند ایران که ...  بیشتر