واکاوی کشورهای منطقه و هلال شیعی
1. واکاوی کشورهای منطقه و هلال شیعی
دوره 4، شماره 15 ، بهار 1398، ، صفحه 101-126

چکیده
  فتحعلی همتی[1] راضیه هاشمی[2] چکیده:      در عصر جهانی شدن، تاثیر هویت و فرهنگ در سیاست­ کشورها اعم از داخلی، منطقه­ای و جهانی افزایش یافته است. چنانکه موضوعاتی همچون ناسیونالیسم، تقابل فرهنگی، ...  بیشتر
آسیب‌شناسی و نقش رسانه‌های جمعی در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران
2. آسیب‌شناسی و نقش رسانه‌های جمعی در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران
دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1396، ، صفحه 83-101

چکیده
  آسیب‌شناسی و نقش رسانه‌های جمعی در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران قاسم اربابی[1] چکیده: مقاله حاضر به نقش مهم رسانه‌ها به عنوان جزئی از ساختار سیاسی و به مثابه مهمترین پل ارتباطی ...  بیشتر